Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Archiwum Kampanii parkingowej 2005

15.12.2005

We wrześniu 2005 r., w ramach programu Polska bez barier prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ruszyła druga edycja Kampanii Parkingowej pod hasłem "Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?".

Kampania Parkingowa 2005 - sprawozdanie

Według szacunków GUS w Polsce żyje ok. 5,5 mln osób niepełnosprawnych (dane z 2003 r.). Z myślą o nich na parkingach przy budynkach użyteczności publicznej wydzielono specjalne miejsca postojowe. Zgodnie z polskim ustawodawstwem prawo do parkowania na nich mają tylko osoby posiadające kartę parkingową. Jest ona przyznawana osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Pomimo jasno określonych przepisów prawo to nie jest jednak respektowane. Osoby niepełnosprawne nie mają często szansy zaparkować na wyznaczanych dla nich „kopertach”, ponieważ miejsca te są zajmowane przez sprawnych kierowców.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na ten problem nie tylko kierowcom, lecz także przedstawicielom Straży Miejskiej, Policji oraz osobom odpowiedzialnym za ochronę obiektów, przy których wyznaczono "koperty". W ten sposób Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji włącza się w prowadzone już wcześniej w różnych miejscach Polski akcje mające na celu zniwelowanie tego problemu.

Do Kampanii parkingowej w roku 2005 włączyło się ponad 70 miast z całej Polski. Prezentujemy przedsięwzięcia, które w poszczególnych miastach realizowano w ramach Kampanii:

Zielona Góra
W Zielonej Górze osoby niepełnosprawne całkowicie zwolnione są z opłat za pozostawienie samochodu na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania.

Kampania Parkingowa przyczyniła się do zwrócenia uwagi mieszkańców miasta na bariery, którym na każdym kroku osoby niepełnosprawne musza stawić czoła. Są to w szczególności bariery architektoniczne. Miasto, chcąc się ich pozbyć, walczy z nieświadomością osób sprawnych.

O problemach osób niepełnosprawnych i podejmowanych działaniach szeroko rozpisywały się lokalne gazety.

Konin
W ramach Kampanii Parkingowej zorganizowano „czerwone patrole”, podczas których funkcjonariusz Straży Miejskiej wraz z wolontariuszem, a nawet reporterem lokalnego radia monitorują parkingi, upominając, wręczając ulotki, a nawet mandaty kierowcom pozostawiającym swój samochód na miejscu dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji rozwieszono plakaty kampanii na autobusach.

Już teraz świeżo upieczeni kierowcy przy odbiorze prawa jazdy otrzymują ulotkę kampanii oraz broszurę „Jak uniknąć odholowania i mandatu za parkowanie na kopertach”. Dodatkowo planowane są na początku roku 2006 zajęcia dla instruktorów nauki jazdy związane z potrzebami „drogowymi” osób niepełnosprawnych oraz samego współistnienia  z osobami niepełnosprawnymi.

Koordynatorzy kampanii w Koninie planują też przy pomocy mediów publikować raz w tygodniu informator dla osób niepełnosprawnych (co, gdzie załatwiać, o co kogo i gdzie pytać, przysługujące prawa), a jeśli pomysł się spodoba to może z czasem zostaną dodane odpowiedzi na nadsyłane listy.

Kraków
8 października 2005 zorganizowano happening pod Centrum Handlowym M1, w organizację którego włączyły się też Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Oprócz rozdawania ulotek klientom sklepu przez osoby niepełnosprawne, przygotowany był pokaz wyczynowej jazdy na wózkach oraz gry w koszykówkę osób niepełnosprawnych.

Centrum Handlowe M1 jako pierwsze w Polsce zamieściło dodatkowe oznakowania przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe oznaczenie to tabliczka z logo i hasłem Kampanii Parkingowej - „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”. W akcję włączyły się również hipermarkety Geant, Carrefour i Tesco.

Od zeszłego roku po Krakowie jeździ także tramwaj niskpodłogowy z logo i hasłem Kampanii.

W działania w ramach Kampanii Parkingowej włączyła się także Straż Miejska Miasta Krakowa. W IV kwartale 2005 r. dokonali w całym mieście 2069 kontroli parkingów dla osób niepełnosprawnych. Na ogólną liczbę 3690 skontrolowanych miejsc postojowych, w czasie kontroli zajętych było 2118 stanowisk postojowych, z czego 341 stanowiska były zajęte przez pojazdy bez uprawnie do postoju. Wobec kierowców tych pojazdów wyciągnięto konsekwencje prawne - nałożono 192 mandaty karne na kwotę
19 400 zł, sporządzono 10 wniosków o ukaranie do sądu, udzielono 79 pouczeń oraz wystawiono 56 wezwań do złożenia wyjaśnień.

Radomsko
Kiedy miasto włączało się do akcji w zeszłym roku, posiadało najwyżej 6 miejsc parkingowych. Dziś jest ich 26, a w miejsce ignorancji sprawnych kierowców powoli wkracza zrozumienie.
Straż Miejska konsekwentnie zwalcza zwyczaj parkowania na „kopertach” i ma nadzieję, że zwiększą się jej kompetencje po wprowadzeniu ustawy o możliwości odholowania bezprawnie zaparkowanego pojazdu.

Wejherowo
W ciągu miesiąca od rozpoczęcia kampanii w Wejherowie Straż Miejska zdążyła przyłapać na nielegalnym parkowaniu 80 kierowców, z czego 45 osób ukarano mandatami, jedną sprawę skierowano do sądu, a reszcie udzielono pouczenia. Ponadto zaapelowano do zarządców nieruchomości oraz prezesów spółdzielni, aby na ich terenach ustanowili nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Poznań
W roku 2005 na rozpoczęcie kampanii wybrano okres przed Świętami Bożego Narodzenia.

Akcja nabrała tempa dzięki spotkaniu informacyjno-organizacyjnemu, które odbyło się 23 listopada 2005 w Urzędzie Miasta Poznania. Po projekcji multimedialnej przybliżającej Kampanię parkingową tym, którzy pierwszy raz włączyli się do akcji, padło szereg konkretnych propozycji, także tych na przyszłość. Należały do nich np. wyprodukowanie odblasków z logo Kampanii na plecaki dla dzieci, specjalne naklejki z napisami popierającymi Kampanię parkingową na samochody w ośrodkach szkoleniowych dla kierowców z propozycją włączenia tychże ośrodków w Kampanię.

„Koperty” to sztandarowe zadanie Straży Miejskiej, które prowadzone jest przez cały rok. W okresie, kiedy trwa kampania, czyli zimą, strażnicy miejscy szczególnie pilnują, by miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych były odpowiednio odśnieżone
i widoczne.

Nowym, ważnym akcentem jest zaangażowanie się w całą akcję multiplexu kinowego Kinepolis, gdzie wszechstronność działań zaskoczyła pozytywnie organizatorów. Nie tylko mile widziane są plakaty i ulotki, ale także złożono dodatkowe zamówienie na naklejki (na fotele kinowe), a także umieszczone mają być informacje o Kampanii parkingowej na jednej ze stron firmowej broszury. Akcja „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” rozszerzona zostanie także na stronie internetowej, a filmiki promujące Kampanię emitowane będą przed seansami.

Mysłowice
Policja wraz ze Strażą Miejską wzmożyła patrole miejsc parkingowych, pouczała oraz wydawała mandaty kierowcom nieuprawnionym do pozostawiania swojego samochodu na „kopercie”.

Lokalna gazeta „Życie Mysłowic” prezentowała na swoich łamach tematykę związaną z parkowaniem osób niepełnosprawnych (przepisy prawa budowlanego, wytyczne co do sposobu ubiegania się o wykonanie miejsca parkingowego itp.) oraz przeprowadziła konkurs dla dzieci dotyczący parkowania na „kopertach”.

Ozorków
Inicjatorem kampanii w Ozorkowie jest Oddział Łódzki Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, który włączył w swoje działania Policję, Straż Miejską, Urząd Miasta Ozorkowa, szkoły podstawowe oraz licea, a także Zastępcę Wójta Gminy Parzęczew.

W całym mieście, Urzędzie Miasta i budynkach użyteczności publicznej rozlepiane były plakaty, na ulicach służby porządkowe rozdawały ulotki promujące idee kampanii, a w szkołach dzieci uczyły się prawidłowych zasad parkowania.

Chełm
Na konferencji 17 listopada 2005 w Urzędzie Miasta Chełm przedstawiciele Urzędu Miasta zadeklarowali wyznaczenie 10% miejsc dla osób niepełnosprawnych na nowo powstających parkingach. Przedstawiciele szkół nauki jazdy zaproponowali pracownikom MOPR wzięcie udziału w zajęciach teoretycznych, aby uświadamiać młodym kierowcom potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się po drogach.

Pracownicy MOPR zaplanowali nakręcenie krótkiego filmu pokazującego jak osoby niepełnosprawne korzystają z wyznaczonych dla nich miejsc i co stanowi utrudnienie przy parkowaniu czy wysiadaniu z samochodu.

Legionowo
Miasto to po raz pierwszy uczestniczy w Kampanii Parkingowej, a już widać efekty szerszego traktowania problemu niepełnosprawności. Przykładem może być właśnie rozpisany przez Urząd miasta konkurs pt. „Miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym” na projekty istniejących wejść, połączeń komunikacyjnych, korytarzy i innych powierzchni użytkowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszalin
W czasie trwania Kampanii społeczność lokalna usłyszała o Akcji. Szacuje się, że dotarła ona do ponad 60% mieszkańców Koszalina i ok. 25% osób z ościennych powiatów.

Z informacji od przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej w Koszalinie wynika, że
w ciągu miesiąca Policja wystawia 30 mandatów za nieprzestrzeganie zakazu parkowania na „kopertach”, zaś Straż Miejska podejmuje ok. 30 interwencji dziennie.
Nie każdy jednak kierowca zostaje ukarany mandatem. Przyjmuje się, że około 25-30% podjętych interwencji kończy się jego wystawieniem. Na około 375 interwencji, Straż Miejska wystawia 90-100 mandatów miesięcznie.

Katowice
Ponownie w tym roku miasto włączyło się w promowanie kampanii, emitując spot parkingowy w supermarketach i dużych domach towarowych oraz dystrybuując ulotki i plakaty. Lokalne Auto Radio wyemitowało na antenie wywiad z Panią Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowic ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczący notorycznego łamania zakazu parkowania. Jednak bez wprowadzenia oznakowania pionowego, a przede wszystkim rozporządzenia o wysokich karach pieniężnych oraz odholowania samochodu za bezprawne parkowanie na kopercie, istnieje obawa, że sytuacja lekceważenia osób niepełnosprawnych nie ulegnie zmianie.

Żyrardów
Na terenie Żyrardowa do tej pory istnieje 8 miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Zostały one wyznaczone w większości na wniosek samych osób niepełnosprawnych i znajdują się w pobliżu ich domów. Problem stanowi centrum miasta, w którym „kopert” jest zdecydowanie za mało, a poza tym większość instytucji mieści się w budynkach zabytkowych, do których niejednokrotnie prowadzą schody i wąskie wejście. Jednak Władze Miasta postanowiły nie dawać za wygraną i wyznaczyć więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych. Starosta postanowił już teraz wyznaczyć „koperty” przed wejściem do siedziby Starostwa Powiatowego, a także wyraził nadzieję, że w najbliższych latach uda się przenieść Starostwo do nowego, przyjaznego dla osób niepełnosprawnych budynku.

Sopot
30 listopada 2005 r. w Urzędzie Miasta Sopotu odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której omawiano problemy niepełnosprawnych kierowców: brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale padły także propozycje rozwiązań tych problemów.

Przedstawiciel Policji, Naczelnik Wydziału Prewencji Tomasz Kozański mówił o karze, jaka czeka kierowcę, który bezprawnie zajął miejsce dla osób niepełnosprawnych, wysokość mandatu wynosi 100zł oraz 1 pkt. karny. Okazuje się też, że wiele osób niepełnosprawnych nie rozumie, iż „koperty” są miejscami dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. W imieniu Miejskiej Komendy Policji wyraził chęć dalszego udziału i wsparcia w Kampanii Parkingowej, poprzez rozpowszechnianie materiałów kampanii oraz najważniejsze konsekwentne karanie pełnosprawnych kierowców parkujących na „kopertach”.

Kołobrzeg
Koordynatorem kampanii w Kołobrzegu jest Zakład Aktywności Zawodowej, który rozpoczął działania w dniu otrzymania pierwszej paczki z ulotkami „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”. Od razu do akcji włączyła się kołobrzeska Straż Miejska, Policja, Morski Oddział Straży Granicznej, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Starostwo Powiatowe, a także lokalne media: Głos Koszaliński, Głos Pomorza, Gazeta Kołobrzeska, Rzecz Kołobrzeska, Radio Kołobrzeg, Radio Koszalin oraz Telewizja Kablowa Kołobrzeg.

Augustów
Tu Kampanię Parkingową przeprowadziła Straż Miejska, która na terenie miasta rozwiesiła plakaty i umieszczała ulotki za szybą źle zaparkowanych samochodów. Strażnicy większa uwagę poświęcają na kontrolę miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W trakcie tych kontroli ujawniane są wykroczenia związane z zajmowaniem tych miejsc przez osoby nieupoważnione, jak również braki kart parkingowych w pojazdach osób niepełnosprawnych. Ponadto przekazano kilka uwag odnośnie do niepełnego oznakowania miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych do zarządców dróg.

Bielsko-Biała
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port przeprowadziło na terenie swojego miasta Kampanię Parkingową, w którą chętnie włączyła się Straż Miejska, Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej, WORD, Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta, zarządzające miejskimi parkingami, SDH Klimczok, supermarkety Makro, Sfera, Tesco, Leroy Merlin oraz Radio Bielsko i Telewizja Bielsko. SPR Port proponuje skierować więcej uwagi na instytucje wydające karty parkingowe osobom (nie zawsze) niepełnosprawnym oraz konsekwencję w wymierzaniu kar dla kierowców parkujących na miejscach dla osób niepełnosprawnych.

Zabrze
Druga edycja kampanii rozpoczęła się tradycyjnie od konferencji, na której rozprowadzono plakaty, ulotki oraz gadżety. Straż Miejska, Policja, Wydział Infrastruktury Komunalnej oraz wszyscy zainteresowani włączyli się do kolejnej akcji. Konferencję otworzył spot przekazany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz zaprezentowane zostały narzędzia do przeprowadzenia akcji. Szczególnie podobał się spot radiowy. Stwierdzono, że jest bardzo wyrazisty i konkretny, a niektórzy nawet stwierdzili, że po usłyszeniu jego baliby się zaparkować na miejscu dla osób niepełnosprawnych.
Poprzednia edycja Kampanii umożliwiła zebranie 500 sztuk Deklaracji. Zauważono też, że problem zajmowania miejsc przez nieuprawnionych kierowców zmniejszył się, naprawiono też miejsca parkingowe, odnowiono oznakowanie ( Straż Miejska i Wydział Infrastruktury współpracowali w tym zakresie).

Jawor
Podczas drugiej edycji Kampanii Parkingowej w Jaworze widać jeszcze większe efekty wspólnych działań na rzecz polepszania sytuacji osób niepełnosprawnych. W tegoroczną kampanię włączyła się Policja, która propagowała jej idee w trakcie swoich rutynowych czynności. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o utworzenie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie, którym administruje spółdzielnia. Podczas prac remontowych schodów przy ciągu handlowo – usługowym wykonany został podjazd z barierkami. Na powstającym parkingu dla 10 pojazdów 1 miejsce zaplanowane jest dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.
 
W Bolkowie został dostosowany ośrodek zdrowia, a Urząd Miasta w bardzo kreatywny sposób wyszedł naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Nie mogąc w pełni dostosować swojego budynku, stworzył osobne miejsce pracy dla osoby, której zadaniem jest załatwianie wszelkich formalności na terenie urzędu w pomieszczeniach niedostępnych dla osoby niepełnosprawnej.

Ponadto w kampanię w tym roku włączyły się: supermarkety Tesco i Lidl, młodzież szkolna i członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu jaworskiego, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Telewizja Jawor, tygodnik lokalny „Nowa Gazeta Jaworska”, tygodnik społeczny „Konkrety”, „Słowo Polskie”, „Gazeta Wrocławska”, Radio Plus z Legnicy oraz Informator Samorządowy Powiatu Jaworskiego.

Zielonka
W ramach Kampanii parkingowej grupa młodych wolontariuszy "Pomocna dłoń" ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka w Zielonce:
- rozdawała breloczki, naklejki i ulotki informacyjne w centrum miasta,
- przekazała ulotki i plakaty do szkół, urzędów i instytucji (m.in. urząd miasta, przychodnia zdrowia, PZU, komisariat Policji),
- rozwiesiła plakaty na miejskich tablicach ogłoszeń,
- zamieściła informację dotyczącą Kampanii i naszego zaangażowania w nią, w lokalnej prasie,
- w swojej szkole przygotowała gazetkę informacyjną dotyczącą Kampanii,
Wolontariusze, po tegorocznych doświadczeniach, mają już pomysły na przyszły rok.

Chorzów
W ramach Kampanii Parkingowej Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” podjęło współpracę z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Instytucjom tym zostały przekazane materiały promujące akcję, które zostały przez nie rozkolportowane w Chorzowie.
Część materiałów została przekazana innym organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne, natomiast materiały medialne zostały przekazane do jednego z marketów na terenie Chorzowa.

Bytom
W ramach kampanii parkingowej udostępnione zostały ulotki w jednostkach administracji publicznej (urząd miejski, powiatowe centrum pomocy rodzinie). Koordynator programu przesłał również materiały do znajomych z listy dyskusyjnej (Gdańsk, Gdynia, Świebodzin, Bełchatów, Mysłowice, Rybnik). Zostały one również przekazane członkom stowarzyszenia chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin i przyjaciół w Siemianowicach Śląskich.
Dzięki współpracy z dziennikarzem radia Katowice temat kampanii został przedstawiony w audycji dla kierowców. Na terenach centrów handlowych w okolicach kopert zostały umieszczone plakaty.

Elbląg
Tu Kampanię Parkingową prowadzi jedna osoba prywatna, która wraz z przedstawicielem Zarządu Dróg w Elblągu objeździła samochodem przychodnie zdrowia, aby sporządzić raport tych placówek, które nie mają oznakowanego miejsca parkingowego dla osób uprzywilejowanych. W efekcie Zarząd Dróg wymalował i postawił znaki przy pięciu placówkach zdrowia.
Materiały promocyjne akcji zostały dostarczone do Centrum Handlowego „Ogrody”, biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, a także rozprowadzone po różnych miejscach Elbląga.

Kutno
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka” jest koordynatorem Kampanii Parkingowej na terenie Kutna i Żychlina. Celem działań była poprawa dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz budynków publicznych, które można udostępnić dość szybko niewielkim kosztem ze strony władz miasta.
Kampania prowadzona była na szeroką skalę poprzez rozlepianie plakatów w miejscach publicznych, umieszczanie banerów na lokalnych stronach internetowych, weekendowe rozdawanie ulotek, rozsyłania informacji prasowych na temat kampanii, powiadamianie radio i telewizji oraz zorganizowanie konferencji z udziałem władz miasta Kutna i powiatu, mediów, instytucji i organizacji związanych z osobami niepełnosprawnymi.
Jak podają koordynatorzy Kampanii, kampania była bardzo owocna, gdyż udało się od ręki załatwić niektóre problemy osób niepełnosprawnych związanych z dostępem do informacji oraz budynków użyteczności publicznej.

Opracowanie: redakcja, na podstawie relacji posczególnych miast

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas