Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych w Krakowie

16.09.2005

W Krakowie od 1994 r. funkcjonuje transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Transport osób niepełnosprawnych został powierzony firmie Radio-Taxi "PARTNER" sp. z o. o., wyłonionej w wyniku przetargu nieograniczonego, na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków na okres od 1 sierpnia 2004 r. do 31 lipca 2007 r. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa.

Radio-Taxi "PARTNER" zajmuje się przewozem osób niepełnosprawnych 10 mikrobusami marki volkswagen Transporter, większość z nich jest wyposażona w windy do podnoszenia wózków oraz w ruchome podesty. Samochody te stanowią własność Miasta.

Zamawianie przewozów odbywa się na zasadzie Radio-Taxi na skrócony telefon: 96-33 lub 96-88 z 2 dniowym wyprzedzeniem. Samochody można wynajmować od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Opłata wynosi 1,2 zł za km plus 3 zł opłaty stałej za wynajęcie. Jest to cena za przejazd osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem. Możliwe jest korzystanie z tej formy transportu w weekendy po indywidualnych uzgodnieniach z wyprzedzeniem.

Prawo do korzystania z ww. środków transportowych mają osoby z dysfunkcją narządu ruchu potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności. W pierwszej kolejności obsługiwane są osoby poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pasażer winien okazać swoje orzeczenie celem udokumentowania uprawnienia do dofinansowanego ze środków publicznych przewozu.
Osoba niepełnosprawna ma także prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do pojazdu i odwrotnie.

Autor: Iwona Parzyńska
Źródło: www.bip.krakow.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas