Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wielka baza organizacji ngo.pl

22.06.2005

Jeśli szukacie pomocy czy informacji, to pamiętajcie o istnieniu w sieci największej bazy organizacji i instytucji działających w Polsce, w tym organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.

Internetowa baza danych pod adresem www.bazy.ngo.pl będąca integralną częścią portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl jest kopalnią wiedzy na temat ponad 68 tysięcy organizacji oraz instytucji. Bazą opiekuje się Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z innymi organizacjami. W ten sposób osoby indywidualne, sponsorzy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe mają szansę uzyskać wiedzę o istnieniu danej organizacji, a także informacje o jej danych adresowych oraz zakresie działania.

Baza ułożona jest według następujących haseł

 • Organizacje pozarządowe, 
 • Baza projektów
 • Wydawców
 • Funduszy zagranicznych
 • Projektów finansowanych przez UE
 • Niepełnosprawnych, chorych, uzależnianych
 • Pomocy społecznej
 • Oświata i wychowanie
 • Seniorzy
 • Administracja centralna i samorządowa

W bazie danych najbardziej nas będą interesować następujące odnośniki:

 • Mazowiecka baza organizacji i instytucji
 • Ogólnopolska baza organizacji działających na rzecz osób uzależnionych
 • Powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
 • Pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych
 • Odziały PFRON
 • Wojewódzkie Rady ds. osób niepełnosprawnych
 • Hospicja
 • Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zakłady Aktywności Zawodowej

Do pomagania osobom niepełnosprawnym, chorym i uzależnionym, jak się okazuje, zostało powołanych ponad 5 tys. organizacji pozarządowych.

Atutem wielkiej bazy dostępnej także w serwisie: www.pomocspoleczna.ngo.pl jest bardzo sprawna i prosta w użytkowaniu wyszukiwarka, która pozwala przeszukiwać cały zasób bazy po nazwie, województwie, rodzaju niepełnosprawności, nazwie choroby, typie działalności i rodzaju oferowanych usług.

Wielka baza portalu organizacji pozarządowych jest miejscem ogólnodostępnym, bezpłatnym i stale aktualizowanym. Jest to baza aktywna, żywa i dostarczająca wielu cennych informacji.

W sprawie baz danych można zadawać pytania pod nr infolinii 0-800-646-719 lub pod e-mailem:info@ngo.pl

Źródło: ulotka wydana przez portal organizacji pozarządowych www.bazy.ngo.pl
Oprac.: j.g.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas