Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

''Warszawa bez barier'' 2005

10.05.2005

Warszawa, 10.05.2005


"Warszawa bez barier" po raz drugi

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy podjęły kolejne działania w ramach programu "Warszawa bez barier". Została ogłoszona II edycja konkursu architektonicznego na najlepiej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek w Warszawie oraz odbyły się warsztaty dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Celem programu jest poprawa dostępności budynków oraz przestrzeni publicznej w Warszawie dla potrzeb wszystkich, niezależnie od stopnia ich sprawności.
 
Konkurs na najlepiej dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych budynek w Warszawie został ogłoszony w trakcie posiedzenia Rady Programowej ds. likwidacji barier architektonicznych. Celem konkursu jest promowanie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych oraz wyłonienie obiektów budowlanych w Warszawie, które spełniają standardy szeroko pojmowanej dostępności dla wszystkich, niezależnie od stopnia ich sprawności. Nagroda w konkursie jest przyznawana w trzech kategoriach: obiekt użyteczności publicznej, obiekt mieszkalny oraz obiekt zabytkowy.

Rada Programowa ds. likwidacji barier architektonicznych złożona jest ze specjalistów z zakresu prawa budowlanego, nadzoru budowlanego, architektów oraz osób niepełnosprawnych. Jej zadaniem jest zdefiniowanie przyczyn braku dostępności budynków użyteczności publicznej w Warszawie oraz opracowanie sposobów i działań mogących przyczynić się do poprawy tej niekorzystnej sytuacji m.in. poprzez weryfikację istniejących rozwiązań dotyczących Prawa budowlanego. W trakcie posiedzenia Rady przedstawione zostały zagadnienia związane rewitalizacją Krakowskiego Przedmieścia, w szczególności w zakresie uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprezentowany został plan rewitalizacji wg projektu dr Krzysztofa Domaradzkiego. 

We współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 09.05.2005 odbyły się już po raz dziesiąty warsztaty edukacyjne dla studentów. Ich celem jest uwrażliwienie przyszłych architektów na potrzeby niepełnosprawnych. W ramach zajęć prowadzonych na Wydziale przyszli architekci mieli możliwość osobistego sprawdzenia, jakie problemy napotyka na każdym kroku osoba niepełnosprawna, w wyniku niedostosowania otoczenia do jej potrzeb. W celu lepszego "wczucia się" w sytuację osoby niepełnosprawnej i zrozumienia jej problemów przyszli architekci zostali poproszeni o wykonanie prostych czynności: wejścia na schody, czy przejścia do innego pomieszczenia, ale poruszając się z zawiązanymi oczami lub na wózku inwalidzkim.

"Warszawa wciąż nie jest miastem w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Warto jednak zauważyć, że sytuacja ta ulega poprawie. Jednym z czynników wpływających na zmianę warunków architektonicznych są działania podejmowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu "Warszawa bez Barier". Realizując go współpracujemy z szerokim gronem osób mających bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie środowiska architektonicznego w mieście. Staramy się też, myśląc o przyszłości, pokazać studentom Politechniki - przyszłym architektom, jak istotne są w procesie projektowania kwestie uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych. Już wkrótce, w ramach projektu rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia, zostanie wprowadzony szereg zmian, czyniących to miejsce powszechnie dostępnym." - mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Patronat nad programem "Warszawa bez Barier" objął prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński

Przeczytaj także
Wszystko jest dobre w walce z barierami - Rozmowa z profesor Ewą Kuryłowicz, architektem i wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a także konsultantem ds. adaptacji dla osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze. Ponadto członkiem NKP ds. osób niepełnosprawnych przy Polskim Komitecie Normalizacji.

Źródło: informacja własna

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas