Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Koronawirus uderzył w rynek pracy osób z niepełnosprawnością

22.10.2020
Autor: inf. pras.
Ręka na klawiaturze, fot. sxc.hu

Pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na warunki zatrudnienia i miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami. Zaobserwowano m.in. spadek liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zmniejszenie liczby godzin pracy, znaczny wzrost liczby osób zwolnionych z pracy z powodu problemów pracodawcy wynikających z pandemii. Zobacz skrót z raportu z badań, przeprowadzonych przez Fundację Aktywizacja.

Druga edycja badań dotyczących rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa została wykonana niecałe pół roku po pierwszej edycji. Analizując wyniki badania z kwietnia oraz badania obecnego widać, jak zmieniły się: sytuacja osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy oraz postrzeganie pracy przez same osoby z niepełnosprawnościami.  

Niesprzyjający rynek

Analizując sytuację osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy przez pryzmat wyników dwóch edycji badań można uznać, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła zasadniczo na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Osoby te mimo trwającej pandemii koronawirusa wykazały się dużym zaangażowaniem w poszukiwaniu nowej pracy po jej utracie lub aktywnością w zakresie zmiany pracy na, według deklaracji badanych, atrakcyjniejszą. Zaobserwowano dużą motywację i gotowość do pracy utrzymaną mimo niesprzyjających warunków. 

Mimo tego zaangażowania pandemia wpłynęła niekorzystnie na warunki i miejsca pracy. Pogłębiona analiza porównawcza wyników obu badań wskazuje na kilka trendów zmian w warunkach pracy. Mimo wysokiego wskaźnika utrzymania zatrudnienia (78,8 proc.) zaobserwowano:

 • spadek liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z 98 proc. do 94,2 proc. ankietowanych,
 • wzrost liczby osób zatrudnionych na chronionym rynku pracy z 21 proc. do 24,9 proc.,
 • zmniejszenie liczby godzin pracy z 22 proc. do 37,5 proc.

Spadek jakości zatrudnienia

- Analizując wyniki badania możemy zaobserwować niepokojący spadek jakości zatrudnienia – mówi Agata Gawska, senior eksperta ds. rynku pracy z Fundacji Aktywizacja. – Biorąc pod uwagę dane dotyczące  niskich wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami niezbędne są działania, które będą wspierać pracujące już osoby z niepełnosprawnością nie tyle w utrzymaniu zatrudnienia, co w utrzymaniu jego jakości. Aspektem, na który szczególnie należy zwrócić uwagę jest wzrost zatrudnienia na chronionym rynku pracy. Dotyczy on sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami funkcjonujące dotychczas na rynku otwartym z uwagi na nowe uwarunkowania gospodarcze i trudności ze znalezieniem pracy chcąc pozostać aktywnymi zawodowo zdecydowały się na pracę na rynku chronionym. Przejście lub powrót na rynek chroniony po czasie pracy na rynku otwartym, aktywniej włączającym w społeczeństwo, może mieć negatywne skutki dla samodzielności i samooceny tych osób – wyjaśnia.

Sytuacja pracodawców

Wyniki badań pokazują również negatywny wpływ pandemii na pracodawców, biorących udział w badaniach. Ze skutkami pandemii zmaga się 90 proc. przedstawicieli tej grupy.

W grupie niepracujących osób z niepełnosprawnościami nastąpił znaczny wzrost liczby osób zwolnionych z pracy z powodu problemów pracodawcy, wynikających z pandemii: z 57,2 proc. do 82,3 proc. Osoby, które wskazały pandemię jako powód utraty zatrudnienia, na pytanie o tryb zwolnienia wskazały zwolnienie  przez pracodawcę z uwagi na jego problemy ekonomiczne. Wśród badanych osób z niepełnosprawnościami odnotowano wysoki odsetek osób, które utraciły zatrudnienie z powodu pandemii (21,8 proc.), dodatkowo 9 proc. spośród grupy pracujących zmieniło pracę z powodu pandemii. Pracodawcy nie decydowali się również na przedłużenie współpracy 34,6 proc. z grupy niepracujących badanych, którym upłynął termin obowiązywania umowy.  Należy dodać, że znaczna część pracodawców podjęła działania dostosowawcze związane ze wstrzymywaniem rekrutacji, a także decyzje dotyczące czasowego lub trwałego obniżania pensji części i wszystkim pracownikom. 39 proc. pracodawców obniżyło lub zrezygnowało z przyznawanych wcześniej premii.

Raporty

Z pozytywnych kwestii widocznych w badaniu na uwagę zasługuje zmniejszenie liczby osób obawiających się o wprowadzenie zmian w warunkach zatrudnienia (spadek z 17 proc. do 10,8 proc.), co może być skorelowane z powrotem dużej liczby osób do świadczenia pracy w formule stacjonarnej (w pierwszym badaniu pracę zdalną wykonywało ok. 20 proc. ankietowanych, obecnie jest to jedynie 12,5 proc.). Patrząc również na wysoki wskaźnik utrzymania zatrudnienia, 78,8 proc., przy jednoczesnym obniżeniu jego jakości należy uznać, że pracownicy z niepełnosprawnością wykazują się dużą adaptacyjnością do warunków rynkowych.   

Przeczytaj raporty z badań:

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • ... kilka spraw
  Sławek
  24.10.2020, 00:35
  1. Co dalej? Pytanie do Pana Wdówika, sytuacja sie pogarsza, nie poprawia, od nowego roku wzrost pensji, a kulminacja wirusa przed nami. :) Czy p. Wdówik poczuje się w obowiązku też "pójść na postojowe" za 80% minimalnej lub mniej...? 2. Język polski! Szanuj go Redakcjo! Ja rozumiem równouprawnienie i piękno mickiewiczowskiej mowy, ale takie potworki "mówi Agata Gawska, senior eksperta ds. rynku pracy z Fundacji Aktywizacja. ", to tylko feministka-filolożka na kacu może popełnić. Mieszanie słów polskich z angielskimi i tworzenie od tego formy żeńskiej, która w j. angielskim nie jest stosowana. Starsza Ekspertka obraziło by z racji wieku...? Trudno, nie trzeba było polonizować drugiego członu w celu "podkreślenia kobiecośći". Gdyby ktoś w redakcji wszedł na Linkedina, to by zauważył, że kobiety same w swoich profilach najczęściej piszą "Senior Manager", "Junior Specialist", a nie takie coś....
  odpowiedz na komentarz
 • Pani Gawska przesadziła
  Marecki
  23.10.2020, 12:14
  Fragment pełen zakłamania: "Aspektem, na który szczególnie należy zwrócić uwagę jest wzrost zatrudnienia na chronionym rynku pracy. Dotyczy on sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami funkcjonujące dotychczas na rynku otwartym z uwagi na nowe uwarunkowania gospodarcze i trudności ze znalezieniem pracy chcąc pozostać aktywnymi zawodowo zdecydowały się na pracę na rynku chronionym. Przejście lub powrót na rynek chroniony po czasie pracy na rynku otwartym, aktywniej włączającym w społeczeństwo, może mieć negatywne skutki dla samodzielności i samooceny tych osób" Jakie negatywne skutki może mieć/ma dla osób z ubytkiem zdrowia, sprawności czy sił, praca w warunkach chronionych tj. we w pełni dostosowanym środowisku pracy i z zapewnioną opieką medyczno-rehabiltacyjną, i z dofinansowaniem z ZFRON/ZFAON kosztów leczenia i rehabilitacji. PRACA W WARUNKACH CHRONIONYCH (UTRZYMYWANIE TYCHŻE) JEST NIEKORZYSTNĄ JEDYNIE DLA PRACODAWCÓW, bo część wsparcia ze środków publicznych muszą przeznaczać finansowanie warunków chronionych! Pani Gawska - jak zwykle, reprezentuje interesy pracodawców.
  odpowiedz na komentarz
 • Ale i....
  Anka
  22.10.2020, 17:03
  I to z taką siłą, że pojawiły się wreszcie porządne oferty pracy, wymagające konkretnych umiejętności, kwalifikacji, a nie leniwych ofert typu: ochrona, sprzątanie, pilnowanie, zamiatanie podwórka, czy nocnych posiedzeń w nieogrzewanych klitkach. Pojawił się również wysyp OzN leniwych bez wykształcenia, ale i tych bardzo dobrze wykształconych szukających coś lepszego niż do tej pory robili.
  odpowiedz na komentarz
 • Znieść limit dorabiania do renty socjalnej.
  Piko88
  22.10.2020, 15:57
  Każdy rencista musi kalkulowac czy pracować czy nie.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas