Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy staż wlicza się do okresu przepracowanego uprawniającego do urlopu dodatkowego

15.10.2020
Autor: G.

Mój syn został zaliczony na stałe do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 16.07.2009 roku. W okresie: 01.03.2013 do 30.06.2014 odbył staż w ramach EFS (podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym). 22.02.2017 do 21.08.2017 odbył staż z urzędu pracy. 05.03.2018 do 04.06.2018 r. pracował w ramach umowy o pracę. Obecnie podjął pracę w ramach umowy o pracę od 1 września 2020. Które okresy można zaliczyć do okresu przepracowanego i kiedy nabędzie prawo do urlopu dodatkowego?

Szanowna Pani,

Osobie z niepełnosprawnością przysługują uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 20c  w związku z art. 2a ww. ustawy osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Kluczowym jest więc kwestia przedstawienie pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, nie zaś samo posiadanie orzeczenia np. od wielu lat.

Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (nie musi to być praca tylko u jednego pracodawcy).

Należy więc w przypadku Pani syna zliczyć wszystkie okresy pracy na umowę o pracę, gdzie syn był jednocześnie zatrudniony jako osoba niepełnosprawna, od dnia uzyskania orzeczenia do chwili obecnej. Okres pracy jako osoba z niepełnosprawnością podlega zliczeniu z całego okresu pracy (tak jak w przypadku Pani syna były umowy na czas określony).

Jeżeli pracownik nie przedstawia orzeczenia o niepełnosprawności pracodawcy, to nie jest zatrudniany jako osoba z niepełnosprawnością na umowę o pracę. W tym wypadku nie nalicza się mu urlop dodatkowy oraz osoba nie korzysta z innych uprawnień pracowniczych przysługujących osobie z niepełnosprawnością, pomimo faktycznego posiadania niepełnosprawności.

Staż (np. w ramach EFS) nie jest umową o pracę, więc nie podlega co do zasady zaliczeniu do ww. okresu 1 roku. Ponieważ przepisy tego nie zabraniają, a staż ma często charakter podobny do umowy o pracę, pracodawca może zaliczyć ten okres do uzyskania uprawnienia pracowniczego w postaci urlopu dodatkowego. W tym zakresie warto porozmawiać z pracodawcą.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny                                                

 

 

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas