Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustawa przedłużyła orzeczenia na czas pandemii. W przypadku Polskiego Bonu Turystycznego jest inaczej?

27.08.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
rodzice trzymają córkę za ręce z obu stron stojąc na brzegu morza i plaży

Zgodnie z uchwaloną w marcu ustawą, orzeczenia o niepełnosprawności, których termin upłynął podczas pandemii, zachowują ważność. „ZUS i POT nie obowiązuje prawo i nie wydają dodatkowego bonu turystycznego dla dzieci z orzeczeniami, które zakończyły się podczas pandemii” – napisała Czytelniczka w komentarzu pod jednym z artykułów na naszym portalu. Sprawdziliśmy, czy to prawda.

Polski Bon Turystyczny to odpowiedź polskiego rządu na trudniejszą podczas pandemii sytuację rodzin, a także branży turystycznej. Zgodnie z ustawą, przysługuje on każdemu dziecku otrzymującemu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, a dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują bon o wartości 1000 zł.

Niestety, pojawiły się problemy.

„ZUS i POT nie obowiązuje prawo i nie wydają dodatkowego bonu turystycznego dla dzieci z orzeczeniami, które zakończyły się podczas pandemii” – napisała Czytelniczka w komentarzu pod jednym z artykułów na naszym portalu.

Zwróciliśmy się więc z pytaniem do odpowiedzialnych za bon Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), czy to prawda, że na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, którego termin upłynął w czasie pandemii, rodzic nie otrzyma 1000 zł, lecz 500?

ZUS występował do POT w tej sprawie

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przypomina, że dodatkowe świadczenie w formie bonu przysługuje na podstawie złożonego poprzez portal PUE ZUS oświadczenia osoby uprawnionej o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o:

 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Aby uzyskać bon, należy dołączyć kopię elektroniczną orzeczenia.

W art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uregulowano zagadnienia dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została przedłużona.

- ZUS występował do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), jako właściwej do określania uprawnień do bonu turystycznego, o wskazanie wyjaśnień dotyczących sytuacji, w której klient ma dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, ale ze względu na COVID-19 badania lekarskie stwierdzające orzeczenie o niepełnosprawności nie zostało przeprowadzone w terminie i zostanie przeprowadzane z opóźnieniem – mówi Paweł Żebrowski. – Zgodnie ze stanowiskiem POT, jeśli w momencie składania wniosku osoba wnioskująca nie ma aktualnego/ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, nie będzie jej przysługiwać dodatkowe świadczenie w formie bonu, a jedynie świadczenie podstawowe. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności osoba uprawniona będzie mogła zawnioskować o dodatkowe świadczenie, które będzie można wykorzystać do końca marca 2022 r. – dodaje.

Czy ustawa działa?

POT na swojej stronie, wśród najczęściej zadawanych pytań, opublikował także i takie:

„Mam niepełnosprawne dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności z terminem ważności do 30 lipca br. W związku z COVID-19 badania lekarskie stwierdzające niepełnosprawność są przeprowadzane z opóźnieniem. Termin badań został wyznaczony dziecku dopiero na koniec sierpnia br. Czy mogę wysłać oświadczenie o dodatkowe świadczenie w formie bonu dla dziecka niepełnosprawnego i dołączyć kopię obecnego orzeczenia?”.

POT odpowiedział:

„W tej sytuacji w momencie składania wniosku osoba wnioskująca nie będzie miała aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, nie będzie więc przysługiwać jej świadczenie dodatkowe, a jedynie podstawowe. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i przedstawieniu go w PUE ZUS uzyska także świadczenie dodatkowe, które będzie można wykorzystać tak jak podstawowe do końca marca 2022 r.”.

Tymczasem z ustawy wynika przecież, że terminy tego rodzaju orzeczeń zostały przedłużone. Zapytaliśmy o tę rozbieżność Polską Organizację Turystyczną.

- Jest tam wyraźnie napisane, że jest to termin ważności orzeczenia – odpowiedział Grzegorz Cendrowski, rzecznik prasowy POT. – W pytaniu nie jest napisane, że orzeczenie zostało wydane na okres do 30 lipca 2020 r., tylko że jest ważne do tego dnia. Ważność orzeczenia to okres, na który prawo rozciąga skutki wynikające z danego orzeczenia. Skoro w pytaniu nie było powiedziane, jaka jest przyczyna ważności orzeczenia do tej daty (czy to jest data wynikająca z orzeczenia, czy też efekt wydłużenia ważności przez ustawę z 2 marca 2020 r.), to podana odpowiedź jest właściwa.

Rzecznik podkreślił także, że POT swoje działania opiera na podstawie obowiązującego prawa i przywołał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 2 marca 2020 r., gdzie mowa jest o przedłużonych orzeczeniach w związku z pandemią, odpowiadając nam, że orzeczenia są przedłużone, a więc ważne.

Ministerstwo nie ma wątpliwości

Sprawa wydaje się niejasna, więc o komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Rozwoju.

„Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu turystycznego następuje na podstawie – złożonego w systemie teleinformatycznym – oświadczenia, które potwierdza niepełnosprawność dziecka – czytamy w odpowiedzi. – Do oświadczenia należy dołączyć kopię elektroniczną tego orzeczenia. Jeżeli ważność orzeczenia została przedłużona na mocy ustawy z 2 marca 2020 r., fakt ten powinien być z urzędu wzięty pod uwagę przez POT przy ustalaniu prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu. Drugim sposobem ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia jest postępowanie administracyjne, w toku którego takie kwestie jak aktualność orzeczenia badana jest w postępowaniu dowodowym. Natomiast w przypadku, gdy osobie uprawnionej nie zostało przyznane świadczenie w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w sposób zgodny z ustawą, POT – na wniosek osoby uprawnionej – ustala takie prawo w drodze decyzji administracyjnej”.

**

Jakie są Wasze doświadczenia w staraniu się o Polski Bon Turystyczny. Piszcie w komentarzach pod artykułem.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • o co chodzi?
  Marcin
  27.08.2020, 13:01
  876 słów i 6539 znaków o niczym, bo wszystko jest jasne.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas