Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Będą nowe przepisy o DPS-ach

21.08.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
grafika na niebieskim tle rysunki wirusa okrągłe kule z wypustkami i dwie sylwetki seniora i seniorki z laskami
Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o domach pomocy społecznej ma na celu wdrożenie i stosowanie w DPS-ach procedur, które zapewnią mieszkańcom i personelowi ochronę przed zakażeniami chorobami zakaźnymi. Obecnie przepisy są w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
 
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza uzupełnienie do regulaminów domów pomocy społecznej. Teraz obowiązkowo w formie załącznika do regulaminu należy dołączyć procedury postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Muszą one uwzględniać kwestie postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia chorobą zakaźną, świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, funkcjonowania domu i przyjmowania nowych mieszkańców, przeprowadzenie instruktażu dla personelu i przekazywania mieszkańcom niezbędnych informacji.
 
Rozporządzenie nakłada także na zarządzających placówką obowiązek utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi służbami i organami, informowania personelu i mieszkańców o aktualnych przepisach, zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach służb oraz monitorowania zaopatrzenia placówki w niezbędne środki ochrony osobistej.

Inne zasady wyliczania wskaźnika 

Rozporządzenie zmienia także zasady ustalania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS-ie.
 
„W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu wliczania do wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi, którzy zostali wskazani przez mieszkańców domu jako pracownicy pierwszego kontaktu, proponuje się przepis doprecyzowujący i wskazanie, że zaliczenie tych osób do wskaźnika zatrudnienia będzie proporcjonalne do czasu, w jakim koordynują oni działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca. Proponuje się też uzupełnienie powyższego katalogu osób wykonujących pracę w domu pomocy społecznej o inne osoby pracujące bezpośrednio z mieszkańcami domu pomocy społecznej. Zwiększa się także procentowy udział tych osób w zespole terapeutyczno-opiekuńczym z 10% do 20%.” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji do rozporządzenia.
 
W Polsce w 2019 r. było 823 domy pomocy społecznej – gminne i ponadgminne. 601 prowadziły samorządy oraz 222 domy prowadzone były na zlecenie. 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas