Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wsparcie także po 25. r. ż. Placówki mogą ubiegać się o udział w programie „Rehabilitacja 25 plus”

03.08.2020
Autor: Mateusz Różański, fot. pexels.com
Źródło: gov.pl
dziewczyna z zespolem downa siedzi przy stole z kawą obok innej dziewczyny patrzącej w laptopa
Do 5 sierpnia 2020 r. placówki mogą składać wnioski w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”. To 2,5 tys. zł dofinansowania miesięcznie na jednego beneficjenta programu realizowanego przez PFRON. Nabór dotyczy roku szkolnego 2020/2021, trwającego od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

25 urodziny to dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin bardzo smutny moment. Tracą one możliwość korzystania z systemu edukacji, a co za tym idzie z rehabilitacji społecznej, usamodzielniania, ale też często po prostu korzystania z zajęć poza domem. Mówi się wręcz o wypadaniu z systemu. Rozwiązaniem tego problemu ma być program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”.

Kto może wystartować w programie?

Program skierowany jest do niezatrudnionych dorosłych osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej. 
 
Mogą z niego skorzystać placówki edukacyjne, w tym m.in. ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze czy ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.
 
- W programie biorą udział placówki, w których kształcą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy z niepełnosprawnościami sprzężonymi – tłumaczyła we wrześniu 2019 roku Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu PFRON ds. programowych. – Dzięki programowi mogą one kontynuować wspieranie tych osób, gdy ukończą 25 lat i wyjdą z systemu edukacji. Wtedy to PFRON przejmuje obowiązek finansowania prowadzenia zajęć dla tych osób – dodaje.
 
Program pozwala na wypracowanie takich rozwiązań w codziennej pracy z młodymi ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które zapewnią im wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym – także po ukończeniu edukacji.
 
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki działaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym także do podjęcia aktywności zawodowej.

Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je składać 

Wnioski na nowy rok szkolny składać można w oddziale PFRON właściwym ze względu na siedzibę placówki. 
 
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:
 • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy,
 • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem,
 • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
 • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.
 
Do realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiły 73 podmioty, obejmując wsparciem 505 osób niepełnosprawnych w 77 placówkach.
 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Ktoś pomyśli o Nas?
  Ewa
  04.08.2020, 18:34
  Następny pomocowy program dla ON Intelektualnie, są projekty dla chorych psychicznie dla różnych WTZ-ów i innych tego typu Placówek a gdzie projekt dla ON ze stopniem znacznym, które żyją normalnym życiem bez 500+ ale z braku zaplecza finansowego i braku dostępnych miejsc dla ON! nie są aktywne sportowo ani kulturalnie. Dla przykładu Wrocław: Jazda konna dla innych niepełnosprawności jak upośledzenie- brak, Taniec Sportowy dla innych niepełnosprawności jak upośledzenie- brak, mam przeprowadzić się do Warszawy?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas