Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy osoby z niepełnosprawnością tracą pracę przez pandemię? PFRON przeprowadził badanie

29.07.2020
Autor: Mateusz Różański, fot. pixabay.com
Źródło: pfron.org.pl
ręce podczas wyrabiania naczynia z gliny
2/3 pracodawców biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez PFRON zadeklarowało pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku ze skutkami epidemii COVID-19. Czy przełożyło się to na zwolnienia pracowników z niepełnosprawnością? 
 
Celem prowadzonego od 8 do 19 czerwca 2020 r. badania była odpowiedź na pytanie o kondycję firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Wzięło w nim udział 808 firm z otwartego rynku pracy i 185 firm chronionego rynku pracy, w tym 120 zakładów pracy chronionej i 65 zakładów aktywności zawodowej.

Większość firm odczuła pogorszenie 

61 proc. pracodawców otwartego rynku pracy i blisko 70 proc. przedsiębiorców chronionego rynku zadeklarowało w badaniu pogorszenie sytuacji ekonomicznej firm.
 
Jednak według raportu przedstawionego przez PFRON, ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią nie przełożyły się w sposób istotny na skalę zwolnień. Choć ok. 1/4 firm chronionego i ok. 1/5 firm otwartego rynku pracy przyznała, że dokonała zwolnień pracowników, to jednak w większości były to zwolnienia jednostkowe. Wśród firm z otwartego rynku zwolnienia przeprowadziło 156 przedsiębiorców, a wśród tych z rynku chronionego 44. 
 
W grupie 156 na 808 badanych przedsiębiorców rynku otwartego, która zwolniła część pracowników, 120 dokonało zwolnień jednostkowych.

Ile było zwolnień grupowych? 

Największe zwolnienia tj. powyżej 50 proc. załogi oraz w przedziale powyżej 20 proc. do 50 proc. ogólnego stanu zatrudnienia dotyczyły łącznie 16 firm otwartego rynku pracy, co stanowi niecałe 2 proc. badanych pracodawców tego segmentu rynku. Największa skala zwolnień na rynku chronionym tj. powyżej 10 proc. do 20 proc. ogółu zatrudnionych wystąpiła u 4 pracodawców (były to zakłady pracy chronionej). 
 
80 procent pracodawców z otwartego rynku pracy nie planuje w najbliższej przyszłości zmniejszenia zatrudnienia wśród pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 82 procent z nich nie przewiduje też obniżenia wynagrodzenia.
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas