Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce – nowy projekt przeciwdziałający skutkom COVID-19

27.07.2020
Autor: inf. pras., fot. pixabay.com
kobieta w maseczce z profilu z rękami na których opiera głowę

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Granty można przeznaczyć na różne cele.

Celem projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” są działania związane z przeciwdziałaniem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Na co można przeznaczyć granty?

Podmiotami uprawnionymi do pozyskania grantu są Domy Pomocy Społecznej (DPS) uwzględnione w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę.

Granty mogą być przeznaczone na:

 • wypłaty dodatków dla personelu Domów Pomocy Społecznej – z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze), z uwzględnieniem pracujących przy łóżkach mieszkańców
  (np. fizjoterapeutów i rehabilitantów),
 • zapewnienia miejsc pobytu tymczasowego dla kadry Domów Pomocy Społecznej – w okresie 90 dni w czasie trwania realizacji projektu,
 • organizację finansowania miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych
  do Domów Pomocy Społecznej, jak i dla mieszkańców DPS osób opuszczających szpitale,
 • zakup testów COVID-19 wraz z usługą wykonania w uprawnionym do tego podmiocie
  (np. laboratorium) dla pracowników Domów Pomocy Społecznej,
 • zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry,
 • zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla 65 Domów Pomocy Społecznej w Wielkopolsce.

Gdzie składać wnioski?

Wartość projektu wynosi 32 119 129,90 zł, w tym 27 070 002,68 zł finansuje Europejski Fundusz Społeczny, a 5 049 127,22 zł Budżet Państwa.

Grant udzielany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy w okresie kwalifikowalności, czyli w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. Nabór wniosków o powierzenie Grantów ma charakter otwarty tzn. - wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru (tj. od 15.07.2020 r.) do wyczerpania środków w ramach Projektu, jednak nie później niż do dnia 31.10.2020 r.

Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dopiskiem: Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu pt. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Więcej informacji, wniosek oraz wszystkie załączniki do pobrania ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu:

Osoby do kontaktu w sprawie szczegółów projektu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas