Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sanatorium z NFZ dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

04.09.2020
Autor: B.

Kiedy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może złożyć wniosek o kolejny pobyt w sanatorium? Zakończyłam pobyt w sanatorium 30 listopada 2019 r. W lutym przebywałam w szpitalu. Z uwagi na koronawirusa nie złożyłam wniosku o leczenie poszpitalne - tak zasugerował mi lekarz POZ podczas teleporady. Ponownie w lipcu zwróciłam się do lekarza POZ o wypisanie skierowania do sanatorium na leczenie poszpitalne. Dostałam odpowiedź, że wniosek powinien być wypisany już w szpitalu, a lekarz POZ może wypełnić wniosek po upływie roku od zakończenia wcześniejszego pobytu. Więc jak to się ma do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i rzekomych uprawnieniach tych osób do pobytu w sanatorium co półtora roku?

Szanowna Pani,

zasadą jest, że skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub przeciwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011.142.835) w przypadku osób dorosłych zalecaną częstotliwością jest korzystanie z leczenia uzdrowiskowego sanatoryjnego albo rehabilitacji uzdrowiskowej sanatoryjnej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Warto jednak podkreślić, że w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu.

Aby skorzystać z rehabilitacji bez limitu, powinna Pani udać się do placówki, która ma fizjoterapię i realizuje ją w ramach kontraktu z NFZ. Adresy takich ośrodków można znaleźć na stronie wojewódzkich oddziałów NFZ, ale można też je Pani otrzymać dzwoniąc na bezpłatny numer 800 190 590:  infolinię, która funkcjonuje całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Aby otrzymać rehabilitację bez limitu, powinna Pani udostępnić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną. Na tej podstawie jest Pani umawiana - w trybie uprzywilejowanym - na konsultację fizjoterapeutyczną lub na konsultację do poradni rehabilitacyjnej. W razie potrzeby jest umawiana wizyta domowa. Lekarz specjalista oceni Pani stan zdrowia i kieruje do szpitala na leczenie w trybie stacjonarnym lub do ośrodka fizjoterapii. W ośrodku fizjoterapii jest układany harmonogram zabiegów, które może Pani realizować w trybie ambulatoryjnym lub domowym.

Po zaplanowanej terapii lekarz rehabilitacji lub fizjoterapeuta ocenia efekty leczenia i podejmuje decyzję co do dalszego planu leczenia: kolejnych zabiegach lub zakończeniu terapii. Po danym cyklu terapeutycznym będzie mogła Pani wystąpić o dalsze usprawnianie. 

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas