Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prezentacja Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

09.12.2004

Pełna nazwa: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Polish Organization of Disabled Persons' Employers)

Nazwa skrócona: POPON

Adres korespondencyjny: 00-107 Warszawa, ul. Próżna 12A, tel./faks: 0*22 620 32 02, 654 07 12, e-mail: biuro@popon.pl

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Pavlina Suchankova
tel.: 0*22 620 32 02 lub 654 07 12 wew. 102 lub 0508 113 205,
e-mail: p.suchankova@popon.pl

Data rejestracji organizacji, forma prawna: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych powstała w 1995 roku. Jest związkiem pracodawców działającym na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku. Należy do Konfederacji Pracodawców Polskich oraz międzynarodowej organizacji skupiającej pracodawców - Workability International Europe. Organizacja jest zarejestrowana od dnia 12.04.2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000105835

POPON zrzesza obecnie około 600 członków - właścicieli Zakładów Pracy Chronionej oraz pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy, w których zatrudnionych jest około 65.000 pracowników, w tym ponad 35.000 osób niepełnosprawnych. Firmy należące do POPON zajmują się produkcją, handlem i działalnością usługową. Wśród nich są między innymi producenci znani na rynku krajowym i zagranicznym. Większość z naszych ZPCH to firmy średniej wielkości, lecz są wśród nich również i takie, które zatrudniają nawet kilka tysięcy osób.

Główne cele działalności to:

  • reprezentowanie interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
  • współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem, 
  • wspieranie działań na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
  • integracja środowiska przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz krzewienie zasad etyki w działalności gospodarczej.

POPON współpracuje z organami państwowymi, między innymi z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organami samorządu terytorialnego, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. Organizacja ma swoich reprezentantów w PFRON-ie, Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w wojewódzkich i powiatowych radach do spraw osób niepełnosprawnych; aktywnie działa w Komisji Trójstronnej, Konfederacji Pracodawców Polskich i innych instytucjach.

POPON proponuje swoim członkom oraz wszystkim zainteresowanym firmom i osobom prywatnym profesjonalne poradnictwo, aktualne informacje, seminaria i szkolenia, konferencje i szkolenia organizowane w całym kraju. Osobom niepełnosprawnym oferuje pośrednictwo pracy oraz fachowe doradztwo i pomoc.

POPON wydaje miesięczniki "Kompendium Ekonomiczno-Prawne Zakładów Pracy Chronionej" (od 1997 roku) oraz "Kompendium Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych" (od 2004 roku). Na stronie internetowej www.popon.pl prowadzi bieżący Serwis Informacyjny Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Internetową Giełdę Pracy i Portal Społeczności Osób Niepełnosprawnych.

Nad działalnością POPON czuwa Rada Krajowa i Komisja Rewizyjna. Pracami organizacji kieruje Zarząd Krajowy wraz z pełnomocnikami.

Prezes Zarządu: Jan Zając
Pełnomocnicy Zarządu: Monika Bąk i Pavlina Suchankowa

Źródło: POPON

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas