Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie w okresie pandemii a wstrzymanie decyzji o rencie. ZUS odpowiada

20.07.2020
Autor: Redakcja, fot. pixabay.com
grafika szare pytajniki zwalone na siebie pośród nich jeden czerwony
Jeden z Czytelników pod koniec marca 2020 r. miał wydane zaocznie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Orzeczenie uprawomocniło się już, jednak w ZUS Czytelnik dowiedział się, że renty na razie nie otrzyma, bo dla orzeczeń wydanych po 14 marca br. nie są wydawane decyzje, a Zakład wstrzymywał wydawanie decyzji do 15 maja. Czy to prawda? 
 
Odpowiedź ZUS:
 
W myśl art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.) orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. 
 
Przepis ten ma zastosowanie również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – jednakże z uwzględnieniem regulacji przewidzianych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
 
Jeżeli – w przywołanej przez Państwa sprawie – orzeczenie uprawomocniło się przed 31 marca 2020 r. (tj. przed wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 r., która wprowadziła art. 15zzs do ustawy z 2 marca 2020 r.), ZUS mógł wydać decyzję, o ile wszystkie okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do renty zostały wyjaśnione. 
 
Art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020 r. – w brzmieniu obowiązującym od 31 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. – stanowił, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów m.in.: w postępowaniach administracyjnych, w tym na wniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenie zarzutu wadliwości takiego orzeczenia – nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. W związku ze wstrzymaniem biegu ww. terminów orzeczenia lekarza orzecznika ZUS nie uprawomocniały się. ZUS nie miał zatem możliwości wydania decyzji.
 
W związku z uchyleniem od 16 maja 2020 r. art. 15zzs ww. ustawy terminy, których bieg nie rozpoczął się – rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r., a terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Brak decyzji o przedłużeniu renty.
  A.
  08.11.2020, 11:36
  Mam orzeczenie nadal o niezdolności do pracy stwierdzone przez orzecznika we wrześniu 2020 i z tego co się dowiedziałem to w związku z pandemią decyzję mogę otrzymać dopiero pod koniec stycznia 2021 , brak tu jakieś logiki !
  odpowiedz na komentarz
 • Brak decyzji o przedłużeniu renty.
  A.
  06.11.2020, 16:21
  Mam orzeczenie nadal o niezdolności do pracy stwierdzone przez orzecznika we wrześniu 2020 i z tego co się dowiedziałem to w związku z pandemią decyzję mogę otrzymać dopiero pod koniec stycznia 2021 , brak tu jakieś logiki !
  odpowiedz na komentarz
 • Co?
  Co?
  20.07.2020, 15:58
  Co?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas