Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę ubiegać się o kartę parkingową?

24.08.2020
Autor: K.

Czy mogę po roku od orzeczenia grupy inwalidzkiej – umiarkowana 10-N – ubiegać się o kartę parkingową, bo pani neurolog odmówiła, bo przyszedłem bez kul.

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Z art. 6b ust 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, iż osoba niepełnosprawna musi spełnić przesłanki określone w art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

W związku z powyższym, nie ma znaczenia czas, w którym ponownie wystąpi Pan o kartę parkingową. Kluczowe znaczenie ma kwestia znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania. Spełnienie tej przesłanki trzeba wykazać, aby otrzymać kartę parkingową. Składając ponownie wniosek zalecam więc dokładnie przygotować się pod tym kątem, przedstawiając odpowiednią dokumentację medyczną oraz wykazać wspomniane powyżej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania ujawniające się w codziennym Pana życiu.     

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas