Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę otrzymać świadczenie uzupełniające?

07.09.2020
Autor: M.

Mam znaczną niepełnosprawność i mam 73 lata, niską emeryturę, dostaję 1300 emerytury na rękę, czy należy mi się 500+ z ZUS-u? (GJ)

Szanowna Pani,

samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje prawa do uzyskania świadczenia uzupełniającego tzw. „500+”. Może Pani natomiast złożyć odpowiedni wniosek do organu emerytalnego, po czym zostanie wyznaczone badanie przez lekarza orzecznika organu emerytalnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która weszła w życie w dniu 1 października 2019 r. – świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom:

  1. które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  2. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  3. orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  4. orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Nie wiem w jakiej kwocie brutto otrzymuje Pani emeryturę. Zgodnie bowiem z art.  4.  ust. 1. w/w ustawy – świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1700 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.

Biorąc powyższe o ile zostanie orzeczone, iż jest Pani niezdolna do samodzielnej egzystencji, to może się okazać, iż świadczenie uzupełniające będzie Pani wypłacane nie w pełnej kwocie 500 zł miesięcznie, ale jedynie w kwocie, która będzie stanowić różnicę pomiędzy kwotą 1700 zł, a kwotą Pani emerytury. Warto skontaktować się ze swoim oddziałem ZUS, aby uzyskać pełne informacje na temat świadczenia uzupełniającego.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas