Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Termin ważności karty parkingowej

07.09.2020
Autor: U.

W m-cu lipcu 2020 kończy mi się termin ważności karty parkingowej. Czy w obecnym czasie (zagrożenie epidemiologiczne) mogę gdzieś przedłużyć ważność mojej karty? Mam orzeczone inwalidztwo z tytułu dysfunkcji kończyn dolnych na stałe.

Szanowna Pani,

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zdecydowano, że, karty parkingowe, o których mowa w art.8 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna: Art.15h pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas