Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy komornik może zająć konto PFRON w zakładzie pracy chronionej?

07.09.2020
Autor: A.

Czy komornik może zająć konto PFRON zakładu pracy chronionej, skoro wpływające tam środki są przeznaczane na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych?

Szanowna Pani,

komornik ma prawo zająć konto firmowe dłużnika. Komornik może zająć rachunki bankowe każdego rodzaju (w tym rachunki oszczędnościowe) bez względu na ich przeznaczenie czy walutę.

 Egzekucja z rachunku bankowego może dotyczyć wszystkich typów kont bankowych: firmowych, prywatnych, oszczędnościowych, walutowych oraz wspólnych (małżonków lub spółki cywilnej).

Z zajętego rachunku firmowego można wypłacić bieżące wynagrodzenie pracownikom – należy wtedy dostarczyć do banku aktualną listę płac. Bank dokonuje wypłat pensji, na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami – do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas