Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

O jaki rodzaj renty mogę się ubiegać?

15.07.2020
Autor: R.

Mam padaczkę lekooporną, o jaki rodzaj renty mogę się ubiegać i ile otrzymam?

Szanowny Panie,

Nie mamy pełnych informacji m.in. kiedy zachorował Pan, czy ma Pan staż pracy itp. dlatego nie możemy odpowiedzieć na Pana pytanie.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolna do pracy,
  • ma wymagany – odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w określonych Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 748) okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy znajdzie Pan na naszym portalu.

Informacje znajdują się także na portalu ZUS.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy jest zależna m.in. od stażu pracy i wysokości zarobków.

Natomiast jeśli Pana niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, to może się Pan ubiegać o rentę socjalną. Aby ją otrzymać, należy spełniać określone warunki tj:

  • osoba musi być pełnoletnia
  • całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  1. przed ukończeniem 18. roku życia albo
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Więcej informacji dotyczących renty socjalnej znajdzie Pan na naszym portalu.

Od 1 marca 2020 r. renta socjalna  wynosi 1200,00 zł.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

 

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas