Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

11.08.2020
Autor: E.

Czy jako rodzic dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności przebywający na urlopie wychowawczym (ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem) mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Szanowna Pani,

można spotkać się z różnym stanowiskiem sadów administracyjnym w podobnej do Pani sprawy, na Pani pytanie odpowiedział pozytywnie skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt I OSK 1867/15, który w uzasadnieniu do wyroku z dnia 19.01.2017 r. stwierdził m.in.:

„…Skoro ustawodawca przyznał dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego matce – w tym sprawującej opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – nie dłużej niż przez okres 72 miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 3 uśr), to nie sposób przyjąć, by celem ustawodawcy było doprowadzenie do rozwiązania stosunku pracy przez matkę, ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne, gdy nie wykonuje ona pracy na podstawie stosunku pracy (art. 3 pkt 22 uśr), korzystając z urlopu wychowawczego – w tym dodatkowego (do 3 lat, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia – ponad okres 3 lat z § 2 - art. 186 § 3 kp). Rezultatem wykładni językowej, systemowej i celowościowej art. 3 pkt 22 w zw. z art. 17 ust. 1 uśr jest norma prawna, zgodnie z którą osoba spełniająca przesłanki pozytywne z art. 17 ust. 1 uśr, korzystająca z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem spełniającym przesłanki z art. 17 ust. 1 in fine uśr i nie uzyskująca wynagrodzenia, nie musi rozwiązywać stosunku pracy, by uzyskać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego…”.

Oczywiście sprawa dotyczy konkretnego stanu faktycznego, ale przesyłam link do orzeczenia, aby zapoznała się Pani z całą sprawą, w tym jaką dana osoba przeszła drogę, aby uzyskać korzystne orzeczenie.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas