Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ile dni urlopu wypoczynkowego mi przysługuje?

06.08.2020
Autor: Ł.

Mam na stałe umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po studiach długo szukałem zatrudnienia, prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą i pracowałem na umowę o dzieło - studiując ustawę, ten okres nie wlicza mi się do stażu urlopowego za wypracowane lata. Skończyłem studia wyższe, nawet podyplomowe, jeśli dobrze interpretuję przepisy za ten okres wlicza mi się 8 lat do stażu urlopowego. Dopiero od blisko 2 lat pracuję na umowę o pracę, wkrótce wobec tego osiągnę łącznie 10 lat konieczne, by uzyskać dodatkowe 6 dni urlopu wypoczynkowego. Uprawnienie uzyskam 3 września 2020 r. wtedy przepracuję w obecnej firmie 2 lata. Ponieważ nie jest to 1 stycznia tylko środek roku, przy założeniu, że w obecnej firmie będę pracować od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 - ile łącznie urlopu wypoczynkowego będzie mi przysługiwać za cały przepracowany rok 2020 r. 30 czy 36? Czy za kolejne lata będę mieć już zawsze 36 dni urlopu na umowę o pracę?

Szanowny Panie,

osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). W związku z tym do 3 września br. przysługuje Panu 30 dni urlopu (20 dni z tytułu stażu urlopowego + 10 dni przysługujące z tytułu zaliczenia do umiarkowanego stopnia). Od 3 września, gdy osiągnie Pan 10-letni staż pracy, przysługiwać będzie Panu 36 dni urlopu.

Jeśli wykorzysta Pan np. swój urlop wcześniej to zgodnie z art. 158 kp pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Od momentu osiągnięcia 10-letniego stażu pracy we wrześniu b. w przypadku wcześniejszego wykorzystania przez Pana urlopu, przysługiwałby Panu urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. Za kolejne przepracowane lata przysługiwać będzie Panu 36 dni urlopu, o ile nadal będzie Pan posiadać ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas