Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warszawa: Wspieramy seniorów i osoby z niepełnosprawnościami

17.06.2020
Autor: inf. prasowa, fot. Alexey Topolyanskiy / Unsplash.com
kamienice na starym mieście w Warszawie
W okresie od 1 grudnia 2018 r. do 16 czerwca 2020 r., miejskie urzędy zatrudniły 73 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Wspieramy też seniorów i osoby niepełnosprawne na innych polach  podaje biuro prasowe Urzędu Miasta st. Warszawy. Przekazujemy treść komunikatu.

Dostępność infrastruktury

W Warszawie jest w sumie 4213 przystanków komunikacji miejskiej. 87 proc. z nich (3285) to przystanki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, 8 proc. to przystanki częściowo dostępne – oznacza to, że osoby starsze lub z niepełnosprawnościami mogą potrzebować pomocy w skorzystaniu z nich. Zaledwie 5 proc. przystanków to przystanki niedostępne. Dwa ostatnie odsetki co roku spadają.
 
Jedną z najważniejszych z punktu widzenia inwestycji jest przebudowa al. Jana Pawła II oraz ronda Czterdziestolatka. W tym miejscu znajduje się największy węzeł komunikacyjny (Dworzec Centralny), który do tej pory był dla osób starszych i z
niepełnosprawnościami barierą nie do pokonania. Jeszcze w marcu tego roku warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli zablokować zmiany w tym miejscu. Ta propozycja została jednoznacznie odrzucona przez większość miejskich radnych oraz prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpiecznych i wygodnych przejść naziemnych, nowych chodników.
 
Warszawa stale inwestuje w poprawę dostępności poprzez drobne remonty (chodniki, przystanki, płyty ostrzegawcze i prowadzące) oraz podczas generalnych remontów stołecznych ulic. Al. Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka to tylko jeden z
przykładów naszych działań na przestrzeni ostatnich lat.

Warszawscy seniorzy

Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne i zdrowotne dla seniorów.
  • Wsparcie aktywności seniorów – organizujemy całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów, w 2019 roku obyły się Warszawskie Dni Seniora – podczas tego dziesięciodniowego wydarzenia zorganizowano ponad 450 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 30 tys. mieszkańców. Organizujemy również całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów.
  • Bezpłatne szczepienia dla seniorów – stawiamy na profilaktykę. Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób 65+ ruszył we wrześniu 2019 r. Szczepienia są dostępne także dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk. W 2019 r. z programu skorzystało blisko 50 tys. seniorów.
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku – podwyższamy wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i dofinansowujemy działalność 21 placówek dydaktycznych.
  • Bezpłatna pomoc złotej rączki – warszawiacy powyżej 75. roku życia mogą korzystać z fachowej, opłaconej przez miasto pomocy w drobnych naprawach. W 2019 roku udzielono 1671 usług 771 seniorom. Kwota przeznaczona na pomoc w formie usług złotej rączki w 2020 roku to ponad 430 tys. zł.
  • Nowe Centrum Aktywności Międzypokoleniowej – podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu budowy kolejnych dwóch centrów – na Białołęce i Ochocie. W styczniu 2020 r. w CAM „Nowolipie” rozpoczęło działalność Senioralne Biuro Karier. Jego działania koncentrują się na pomocy osobom starszym, zainteresowanym powrotem na rynek pracy, w tym również udzieleniem pomocy w poszukiwaniu ofert pracy.
  • Rozwijamy opiekę długoterminową – rozbudowujemy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL). Powiększymy też Dom Pomocy Społecznej przy ul. Elekcyjnej i zapewnimy dodatkowe łóżka opieki długoterminowej w Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej. Ponadto część łóżek w SCOL będzie dostępna dla podopiecznych rodzin chcących skorzystać z miejskiego „urlopu wytchnieniowego”.
  • Dwa dzienne domy opieki medycznej – powstały na Białołęce i w Wawrze. Placówki specjalizują się w opiece długoterminowej i udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych, prowadzą też edukację zdrowotną dla seniorów i ich rodzin.
  • Akademia Liderów 60+ to projekt wspierania rozwoju kompetencji lidera, w ramach którego seniorzy pod opieką trenerów uczą się jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.
  • Miejsce Przyjazne Seniorom – realizowany od 2017 roku we współpracy z Warszawska Radą Seniorów. Ideą konkursu jest promowanie miejsc, w których seniorzy czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub wydarzeń dedykowanych osobom starszym.
  • Program budowy wind miejskich – realizujemy program budowy wind w miejskich budynkach mieszkalnych. To wsparcie dla seniorów, rodziców czy osób z niepełnosprawnością. W 43 wytypowanych nieruchomościach wybudujemy 50 wind. Zaczęliśmy od Pragi-Północ, gdzie już w 2019 r. wyposażyliśmy w windę budynek przy ul. Ząbkowskiej 36.
Aktualności o działaniach można znaleźć także na profilu FB: Warszawa Przyjazna Seniorom. Od września 2018 roku wydawany jest  warszawski miesięcznik seniorów #Pokolenia. Czasopismo stworzone specjalnie dla seniorów, ale również przez
seniorów. Porusza problemy tej grupy społecznej.

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami

Warszawa we współpracy z Urzędem Pracy organizuje staże dla osób z niepełnosprawnościami, które mają na celu umożliwienie zdobycia absolwentom szkół średnich i wyższych doświadczenia zawodowego, pozwalającego w dalszej perspektywie
na decyzję o podjęciu pracy w Urzędzie m.st. Warszawy.
 
Wydział Ochrony Pracy systematycznie przeprowadza kontrole w zakresie dostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tych osób w środowisku pracy.
 
Warszawa posiada również rozbudowany system elektronicznej rekrutacji. W systemie znajdują się informacje o działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym o przysługującym im pierwszeństwie w zatrudnieniu. Pracujemy również nad katalogiem świadczeń opracowanym w oparciu o kryteria socjalne oraz potrzeby naszych pracowników.
 
Realizowane i planowane działania wpisują się w program prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a tym samym podnoszą atrakcyjność Urzędu m.st Warszawy jako pracodawcy przyjaznego dla osób z niepełnosprawnością.
 
Aktualnie zatrudniamy ponad 260 osób z niepełnosprawnościami. W 2020 roku oraz w przyszłych latach planujemy kontynuację i wzmocnienie działań związanych z organizacją staży i praktyk dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Ponadto Warszawa pozyskała środki na realizacje zadania pt. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowane jest objęcie wsparciem 220 osób w ramach 66 000 godzin wsparcia. Na ten cel zaplanowane jest ok. 2 mln zł ze środków Funduszu oraz ok. 84 tys. zł ze środków miejskich.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas