Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

Autor: M.

Jak powinno wyglądać pismo odwoławcze do sądu od orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez komisję wojewódzką? Córka ukończyła 16 lat, otrzymała stopień umiarkowany (niewerbalnie oscylujące w kierunku znacznego, werbalnie za to córka stoi znacznie mocniej - jest to wynik dużej pracy jaką jej poświęciłam). Jestem matką samotnie wychowującą, praktycznie odebrano nam środki do życia. Córka nie jest w stanie sama się sobą zaopiekować, abym mogła pozostawić ją samą w domu i pójść do pracy. Ma zaburzenia w zachowaniu, które doprowadzają ją do samookaleczania się, od pięciu lat warunkiem chodzenia do szkoły integracyjnej jest moja stała obecność na korytarzu szkolnym (zgodnie z decyzją kuratora sądowego). Nie mogę pozostawić jej bez kontroli. Co mam zrobić w takiej sytuacji, do kogo się zwrócić? 

Szanowana Pani,

Sam wzór odwołania można znaleźć na stronach www. Nie to jest jednak najważniejsze. Nie wiem jak dokładnie wyglądała treść Pani wniosku do powiatowej komisji i odwołanie do wojewódzkiej komisji, oraz załączone do tych pism dokumenty. Ważne jest bowiem w postępowaniu orzeczniczym, jak zostały przedstawione informacje o niepełnosprawności i stanie zdrowia Pani córki.

Obecnie jest Pani na etapie odwołania do sądu. W odwołaniu do sądu należy bardzo dokładnie opisać spełnienie przesłanek uprawniających do uzyskania stopnia niepełnosprawności, o który się osoba ubiega czy przesłanek uprawniających do orzeczenia pkt 7 jako „wymaga”.  

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wiele ważnych informacji przydatnych przy pisaniu odwołania znajdzie Pani na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Zawsze zalecam bardzo wnikliwe przygotowanie każdego pisma, które w pełni opisuje schorzenie od strony medycznej (wraz z potwierdzającymi to zaświadczeniami), oraz które wskazuje w jaki sposób (z jakich przyczyn) osoba powinna mieć orzeczony określony stopień niepełnosprawności lub odpowiednie zalecenia. Chodzi więc tu o pełen opis funkcjonowania osoby, poparty dokumentacją medyczną. W Pani obecnej sytuacji należy sporządzić odwołanie do sądu wg. zasad jak podałem powyżej (dokładny opis schorzeń wraz z potwierdzającymi to dokumentami medycznymi). Zalecam też dokładnie i wnikliwie zapoznać się z uzasadnieniem skarżonej decyzji. Tam znajdują się informacje dlaczego organ zajął takie a nie inne stanowisko.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas