Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a praca

09.07.2020
Autor: E.

Jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodem 05-R na czas nieokreślony. Jestem po operacji kręgosłupa. Do tego obecnie towarzyszy mi zwyrodnienie i przepuklina odcinka L4. Pracuję od 20 lat na umowę o pracę. Od kiedy podjęłam pracę nie korzystałam z renty socjalnej, bo zawsze niewiele przekraczał mi dochód. Mój dochód obecnie w miesiącu czerwcu 2020 r. nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3732,10 zł. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek o rentę socjalną. Czy będę musiała stawać na komisję lekarską w ZUS. Czy ZUS mi nie zabierze lub zmieni orzeczenie? Orzeczenie o niepełnosprawności mam wydane w 1999 r. a niepełnosprawność datowana od dzieciństwa. Czy będę musiała przedstawić całą dokumentacje medyczną? 

Szanowna Pani,

W Polsce mamy system orzecznictwa o niepełnosprawności sprawowany przez powiatowe/miejskie komisje ds. orzekania o niepełnosprawności i system orzecznictwa do celów rentowych sprawowany przez ZUS. Obie te instytucje są od siebie niezależne. ZUS w żaden sposób nie dokona zmiany lub zabrania orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy/miejski zespół. Natomiast w celu przyznania świadczenia rentowego przeprowadzi swoje postępowanie. Od Pani zależy jaką dokumentację Pani przedstawi w ZUS. Renta socjalna przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Tą niezdolność wykazujemy m.in. właśnie dokumentacją medyczną.   

Osoba z niepełnosprawnością może uzyskać prawo do renty socjalnej, jeśli spełnia poniższe warunki:

  1. jest osobą pełnoletnią tzn. ma ukończone 18 lat
  2. lekarz orzecznik ZUS / komisja lekarska ZUS stwierdzi, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  • przed ukończeniem 18 roku życia;
  • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego): w szkole lub w szkole wyższej – zanim osoba skończyła 25 lat;  w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Więcej informacji znajdzie Pani na stronie ZUS oraz na naszym portalu.

Warto także skontaktować się bezpośrednio z ZUS i tam pytać o szczegóły. 

Być może będzie Pani kwalifikować się do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas