Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa a padaczka

15.07.2020
Autor: S.

Dlaczego ustawodawca stwierdził, że padaczka nie powoduje dużej uciążliwości w poruszaniu się w związku z czym jest potrzeba transportu samochodowego nawet w kwestii bezpieczeństwa życia. Dlaczego taka osoba nie dostanie karty parkingowej, przecież musi mieć pomoc osoby drugiej jako kierowcy. Wszyscy z tą chorobą zawsze byli traktowani jak trędowaci i nic się w tej Polsce nigdy nie zmieni.

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Z art. 6b ust 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, iż osoba niepełnosprawna musi spełnić przesłanki określone w art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Z powyższego wynika, iż nie ma znaczenia rodzaj niepełnosprawności, gdy osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Inaczej wygląda oczywiście to w przypadku stopnia umiarkowanego niepełnosprawności. Jeżeli osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma rzeczywiście znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (i nie spełnia warunku posiadania 04-O, 05-R, 10-N, 07-S), nie jest wykluczone wywalczenie pozytywnego orzeczenia w postępowaniu sądowym. Sprawa miałaby jednak charakter precedensowy. Należałoby wykazywać chociażby nierówne traktowanie przez przepisy ustawowe osób z niepełnosprawnością posiadających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a różniących się rodzajem niepełnosprawności.

Wskazuję jednocześnie, iż w przypadku zagrożenia życia, czyli tam gdzie wchodzą wspomniane przez Pana kwestie bezpieczeństwa życia nie ma znaczenia posiadania karty parkingowej. Okoliczności ratowania życia uzasadniają zaparkowanie w różnych miejscach, w tym na tzw. kopercie bez konieczności posiadania karty parkingowej. Nie może jednak dochodzić do nadużywania prawa. Wizyta u lekarza czy wykonanie badań nie stanowi sytuacji nagłego ratowania życia. 

     

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas