Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PSOUU Koło z ofertą sportową dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

14.03.2012
Źródło: inf. prasowa

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu od stycznia 2010 r. realizuje 3-letni projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Przez trudy do gwiazd – rehabilitacja ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach PSOUU Koło w Elblągu: OREW i DCA”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy z nich może realizować swoje pasje sportowe w wybranych przez siebie dyscyplinach.

Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez kluby sportowe wpływa nie tylko na poprawę sprawności ruchowej, ale także na podniesienie samooceny i zwiększenie poczucia własnej wartości. Sport wymaga od zawodników zaangażowania, wykazania się przez graczy aktywną i samodzielną pracą, co pozwala również na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W ramach sekcji sportowej działają następujące kluby:

Klub kajakarsko-pływacki „Wodniak”

Zajęcia ruchowe w wodzie odbywają się na basenie miejskim, gdzie beneficjenci doskonalą umiejętności pływania (raz w tygodniu godzinne zajęcia na basenie). Prowadzone są również treningi kajakowe na przystani kajakowej Bryza w Elblągu (raz w tygodniu po dwie godziny).

Zajęcia z pływania i treningi kajakowe umożliwiają beneficjentom pokonywanie własnych lęków i uświadamiają własną sprawność fizyczną.
 
W ramach działań projektowych organizowane są spływy kajakowe. Uczestnicy biorą także udział w zawodach lokalnych i regionalnych (m.in. spływ kajakowy Swornegacie, zawody kajakowe organizowane przez Elbląski Komitet Obywatelski).

Klub pięcioboju „ONI na piątkę”

Pięciobój nowoczesny łączy różne dyscypliny. W celu kształtowania wszechstronności zawodnika stosuje się tzw. trening przekrojowy, polegający na praktykowaniu kilku dyscyplin sportu lub różnorodnych ćwiczeń.

Uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną trenują tu szermierkę, strzelanie oraz biegi przełajowe. Konkurencje dobierane są przez wykwalifikowanego instruktora z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji beneficjentów i rodzaju dysfunkcji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu.

Uczestnicy Klubu „ONI na 5” mają na swoim koncie sukcesy sportowe i  wyróżnienia za udział w Grand Prix Elbląga w strzelectwie sportowym w 2010 i 2011 r. oraz w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych w Bażantarni.

Klub sportowy judo „Sakura”

Judo jako terapia daje osobom niepełnosprawnym poczucie społecznej wartości, otwiera je do aktywnego życia w społeczności lokalnej, podnosi samoocenę oraz pozwala spełniać się i współpracować z grupą.

Integracyjna Sekcja Judo „Sakura” jest jedyną w kraju sekcją judo, w której trenują uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają po dwie godziny. Obecnie w „Sakurze” trenuje 20 judoków, którzy podzieleni są na dwie grupy: młodszą i starszą. W ramach działań Klubu Judo co roku organizowane są wyjazdy na kilkudniowe zgrupowania sportowe w Cetniewie (Ośrodek Przygotowań Olimpijskich) oraz na turnieje zagraniczne (Regionalne Letnie Olimpiady Specjalne w Niemczech). Jak informują założyciele Klubu, ich zawodnicy zawsze wracają z nich z nagrodami i wyróżnieniami; to potwierdza ich wysokie umiejętności.

Co roku w czerwcu – już od 5 lat – organizowany jest też Międzynarodowy Integracyjny Turniej Judo. Uczestniczą w nim wspólnie judocy „Sakury” oraz judocy z UKS „Olimpia”. Honorowy patronat nad turniejem sprawuje prezydent miasta Elbląga.

Klub survivalowy Przetrwania i Przygody

W ramach zajęć uczestnicy mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w rajdach i pieszych wycieczkach oraz zbiórkach prowadzonych w oparciu o harcerski system wychowawczy. Jak podkreślają założyciele klubu, wpływa to na kształtowanie u osób z niepełnosprawnością intelektualną cech przynależności do ojczyzny, miasta i środowiska, rozbudza patriotyzm, poczucie wspólnoty i przynależności do grupy. Pozwala również na budowanie poczucia wartości, wiary we własne siły oraz motywacji do działania, w którym uczestnicy mogą się realizować.

Podopieczni klubu angażują się we wszelkie akcje społeczne na terenie miasta, m.in. na rzecz hospicjum elbląskiego, w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności, działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy akcjach ekologiczneych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają trzy godziny.

Klub Piłki Nożnej

Aby uwzględnić potrzeby i zainteresowania podopiecznych placówek PSOUU,  we wrześniu 2011 r. ruszyły nowe dyscypliny sportowe: tenis stołowy oraz piłka nożna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoba niepełnosprawna, często z dysfunkcjami fizycznymi, poprzez udział w zajęciach sportowych staje się bardziej samodzielna, zauważa, że pomimo swojej niepełnosprawności jest w stanie być niezależna. Treningi pozwalają na wzmocnienie siły mięśni, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ogólnej sprawności ruchowej. W wyniku ćwiczeń zwiększają się sprawność w poruszaniu się osób niepełnosprawnych fizycznie, a także ich refleks i zwinność.

Treningi odbywają się raz w tygodniu i trwają trzy godziny. Organizowane są w sali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych. Podczas zajęć uczestnicy dokładnie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi gry w piłkę; także od strony teoretycznej: uzyskują informacje o przepisach gry, oglądają mecze i analizują sytuacje na boisku.

Drużyna liczy obecnie 10 zawodników, zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.

Klub Tenisa Stołowego

Tenis stołowy jest bardzo dobrą formą rehabilitacji ruchowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Najważniejsze są tu: sprawność kończyn górnych, refleks i zwinność. Prawidłowe sekwencje ruchów ćwiczy się na zajęciach.

Uczestnicy trenują w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wynajętej specjalnie na potrzeby zajęć. Treningi odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny. Obecnie drużyna składa się z siedmiu zawodników.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas