Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kampania parkingowa – działania w Gliwicach

21.10.2004

Inicjatorem włączenia się Gliwic do kampanii jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" , które jest jednym z Partnerów Organizatora w Polsce - Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Warszawie. Jest to kolejne z naszych działań realizowanych z okazji 10- lecia działalności "SON".

Kampania w Gliwicach jest objęta patronatem Prezydenta Zygmunta Frankiewicza.

Patronaty medialne
* prasowy -  "Nowiny Gliwickie", które w rubryce oznaczonej logo kampanii będą informować o wszelkich działaniach z nią związanych na terenie Gliwic  
* radiowy - Radio PLUS na Śląsku , Rozgłośnia Gliwice , które również będzie cyklicznie emitować apel o niezajmowanie "kopert"
Ponadto informacje nt. kampanii publikuje Miejski Serwis Informacyjny , dostępny bezpłatnie.

Do akcji włączają się również  : Wydział Komunikacji  UM ; Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM ; Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Straż Miejska; Sekcja Ruchu Drogowego Policji Miejskiej,  Wolontariusze "SON" i szkół ponadpodstawowych 

Konferencja informacyjno -promocyjna odbyła się w dniu 15.X.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie "SON" w Gliwicach . Wzięli w niej udział :

1. Pan Andrzej Karasiński - Zastępca Prezydenta Miasta, który podkreślił znaczenie kampanii i jej uświadamiająco - edukacyjny charakter dla społeczeństwa, oraz gotowość Władz miasta do współdziałania. Prezydent Miasta wyraził zgodę na pokrycie kosztów wykonania i umieszczenia logo akcji
wraz z logo Gliwic na pojazdach komunikacji miejskiej. Zebraniem ofert, wyłonieniem wykonawcy oraz przygotowaniem zlecenia zajmą się pracownicy Urzędu Miejskiego.

2. Pani Martyna Bubik - Przedstawicielka Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM ,  przedstawiła informacje o: ilości stworzonych w Gliwicach miejsc parkingowych ( na drogach miejskich) ogółem a w tym oznaczonych "kopertą" , o organizacji nowych miejsc i problemach związanych z wyznaczaniem takich miejsc, o możliwości uzyskania miejsca parkingowego przez osobę niepełnosprawną w pobliżu miejsca zamieszkania, oraz zaapelowała o przekazywanie sygnałów o potrzebach nowych miejsc parkingowych w mieście.

3. Pani Beata Szczepankiewicz - Naczelnik Wydziału Komunikacji UM,  poinformowała , że od rozpoczęcia wydawania karty parkingowe uzyskało w Gliwicach 1107 osób indywidualnych i  4 instytucje , oraz przedstawiła wszelkie informacje związane z kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej tj. miejsce i sposób jej uzyskania oraz  związane z nią ułatwienia w ruchu drogowym . Ponadto wyraziła zgodę na wręczanie ulotek kampanii parkingowej wszystkim petentom Wydziału Komunikacji a także wyszła z inicjatywą przekazania przez Wydział Komunikacji plakatów i ulotek wszystkim ośrodkom szkolenia kierowców w Gliwicach i zaproponowania im , aby problem nie zajmowania "kopert" był już przekazywany na etapie szkolenia przyszłych kierowców .

4.  Pan Andrzej Nowak - Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach , reprezentujący jednocześnie Pana Ferdynanda Skibę - Komendanta Miejskiej Policji w Gliwicach.  Poinformował zebranych, że Straż Miejska i Miejska Policja przy obecnie obowiązującym zapisie Art. 130a Prawa o ruchu drogowym nie mają możliwości nakładania wysokich kar  za nieuprawnione zajmowanie "kopert" . Jednakże w związku z małą ilością  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych będą zdecydowanie przestrzegać kontrolowania, czy osoba parkująca na "kopercie" posiada kartę parkingową . Zaapelował  do osób niepełnosprawnych o nie udostępnianie swoich kart parkingowych sprawnym kierowcom. Jednocześnie wyjaśnił zebranym, że w przypadku braku "koperty" w pobliżu ważnego dla osoby niepełnosprawnej obiektu, samochód którym się przemieszcza ma prawo zatrzymać się w "strefie ograniczonego postoju" - znak B-39 , pod warunkiem posiadania karty parkingowej.   Komendant zapewnił, że  Strażnicy Miejscy będą wręczać kierowcom ulotki informacyjne kampanii i sami również wypełnią deklaracje dotyczące zmian prawa w celu ułatwienia procedur odholowywania na koszt właścicieli samochodów , nieprawnie zajmujących "koperty".

5. Pani Anna Gutkowska - przedstawicielka Hipermarketu TESCO  poinformowała zebranych, że w ramach kampanii , przez radiowęzeł wewnętrzny  jest emitowany komunikat o wyłączności parkowania na "kopertach" przez  samochody, którymi poruszają się lub są transportowane osoby niepełnosprawne. Straż obiektu będzie kontrolować uprawnienia osób zajmujących miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych a numery rejestracyjne
    samochodu bez wyłożonej karty parkingowej, będą również odczytywane przez radiowęzeł.

6. W konferencji wzięli również udział niepełnosprawni kierowcy , którzy zadali wiele pytań nt. możliwości uzyskania  miejsca parkingowego na swoich osiedlach, przedstawili szereg problemów , utrudniających poruszanie się samochodem po mieście , brak , za małą ilość lub za wąskich miejsc parkingowych, oznaczonych kopertą.

7. Szeroka akcja kolportowania ulotek kampanii i zbierania podpisów pod deklaracją w dniu 23.X.br. / sobota/ jest uzgodniona i zostanie przeprowadzona  na parkingach TESCO ( pomoc wolontariuszy  Gimnazjum Nr 6 w Gliwicach-Sośnicy ), dwóch sklepów MiniMal ( pomoc  wolontariuszy z Zespołu Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35 i Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Bojkowskiej 16), Gliwickiego Centrum Handlowego oraz  Gliwickiej Giełdy Samochodowej.

8. Na zakończenie konferencji wspólnie ustalono , że Stowarzyszenie "SON" w Gliwicach zbierze sygnały od mieszkańców miasta o najpilniejszych potrzebach w zakresie tworzenia nowych miejsc parkingowych , oznaczonych kopertą, o miejscach notorycznie zajmowanych przez nieuprawnionych kierowców oraz "kopertach" usytuowanych niewłaściwie. Informacje zostaną przekazane odpowiednim służbom w mieście. 

Opracowała: Janina Stoksik - Stowarzyszenie "SON" w Gliwicach
Gliwice, 18.X.2004 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas