Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sejm pracuje nad ustawą przedłużającą pobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

27.05.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: gov.pl
mała dziewczynka, trzymająca misia, chowa się za mamą
W Sejmie trwają prace na projektem ustawy, która pozwoliłaby przedłużyć możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca roku szkolnego, do 28 czerwca 2020 r.
 
Obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 14 czerwca. Został on wprowadzony ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
 
Od 26 marca zasiłek przysługuje także na dziecko:
  • legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub 
  • z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Także na osobę dorosłą z niepełnosprawnością

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy się także ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy z powodu COVID-19 zamknięta została szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko. Zasiłek mogą pobierać także rolnicy mający dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Jeśli placówka została otwarta w maju, a rodzic nie ma możliwości, by dziecko do niej uczęszczało, dalej ma możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
 
„Na początku maja rząd umożliwił ponowne otwarcie placówek – żłobki, przedszkola i szkoły mogą wracać do pracy od 6 maja br. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja br. zakłada jednak, że rodzice, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nawet jeśli placówka wróci do pracy wciąż mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku. Takie prawo przysługuje też w przypadku, kiedy to placówka nie będzie w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem” – przypomina resort rodziny.
 
Możliwość przedłużenie zasiłku do 28 czerwca zakłada projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nad którymi pracuje parlament.
 
Projekt przewiduje także wydanie rozporządzenia, które zapewni możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego także w kolejnych, wakacyjnych miesiącach. 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas