Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdzie rolnik może ubiegać się o wydanie orzeczenia?

10.07.2020
Autor: I.

Jestem rolniczką i pobieram emeryturę rolną. Jednak mój stan zdrowia się pogarsza i chciałabym ubiegać się o grupę inwalidzką. Skąd pobrać wniosek i gdzie go złożyć?

Szanowna Pani,

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych. Jeśli dobrze rozumiemy, chciałaby Pani ubiegać się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje miejski/powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności właściwy dla miejsca stałego pobytu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia. Wzór wniosku można pobrać ze strony danego zespołu.

Do wniosku dołącza się:

  • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
  • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dana osoba – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności);
  • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W razie dalszych pytań proponujemy kontakt z miejskim/powiatowym zespołem w miejscu zamieszkania, a także z Centrum Integracja w Warszawie tel:. 505 602 517.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas