Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna a stopień niepełnosprawności dziecka

30.06.2020
Autor: M.

Nasza córka ma afazję i w związku z tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka poniżej 16 roku - symbol przyczyny 10-N, 03-L; czy ten rodzaj niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej samochodowej? W uopof jest mowa o I i II grupie inwalidzkiej. Dziecko uczęszcza na zajęcia wspomagające rozwój kilka razy w tygodniu.

Szanowny Panie,

obecnie ulgę na samochód, czyli dokładniej mówiąc wydatki z tytułu używania samochodu, mogą odliczyć osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu, a także osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej 2280 zł. Może więc Pan ulgę tę odliczyć, a jeśli nie zdążył Pan jej odliczyć do końca maja 2020, to o ile składał Pan zeznanie podatkowe, ma Pan prawo do ujęcia tej ulgi w korekcie zeznania.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas