Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kampania parkingowa w Legionowie

15.10.2004

Legionowski Okrągły Stół Parkingowy

W dniu 18.10.2004 r. z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo Jana Grabca odbyło się spotkanie przedstawicieli legionowskich organizacji grupujących osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin oraz władz samorządowych miasta i powiatu. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Jan Grabiec, Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Ewa Milska-Wieteska, Komendant Straży Miejskiej Ryszard Gawkowski, Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Legionowie Barbara Sówka, Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Teresa Gawrońska, Kierownik Referatu Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Legionowie Piotr Powała, dziennikarz Mazowieckiego "To i Owo" Tomasz Elbanowski, Jacek Urban z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zbigniew Przybysz z Referatu Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w Legionowie potrzeba nowych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsc postojowych dla niepełnosprawnych brakuje w okolicach targowiska miejskiego, w obrębie osiedli mieszkaniowych na parkingach osiedlowych przed blokami, w okolicach cmentarza, obok ronda Zwycięstwa, obok ronda Husarska. Kompleksowego rozwiązania wymaga parkowanie przy ul. Broniewskiego (okolice Liceum im. M. Konopnickiej i nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - od ul. Kazimierza Wielkiego). Osoby niepełnosprawne mają problemy z parkowaniem przy ul. Norwida. Przypadki nieprawidłowego parkowania występują od strony ul. Sowińskiego na parkingu przy przychodni zdrowia. Szczególna uwaga służb porządkowych powinna dotyczyć parkingu osiedlowego przy ul. Krasińskiego.

Prezydent Miasta Legionowo będzie dążył do tego, aby nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych powstały w okolicach targowiska miejskiego przy ul. Wysockiego (2-3) oraz w okolicach Sądu Rejonowego przy ul. Sobieskiego. W przyszłym roku może powstać jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych w okolicach cmentarza (u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Al. Legionów). Postulowane zmiany organizacji ruchu, w zakresie parkowania, również dla osób niepełnosprawnych, w rejonach ul. Broniewskiego i ul. Norwida zostaną uwzględnione podczas planowanej modernizacji tych ulic.

W ramach edycji lokalnej Ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej w Legionowie do 2 listopada 2004 r. realizowane będą działania edukacyjne, polegające na pouczaniu przez strażników miejskich i uświadomieniu pełnosprawnym kierowcom konieczności przestrzegania zakazu parkowania na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Akcja stanowczego egzekwowania przepisów - nakładanie 100 zł mandatów - rozpocznie się 2 listopada 2004 r.
Pierwszym, już  widocznym efektem spotkania jest przebudowa wejścia do Urzędu Miasta Legionowo od strony ul. marsz. J. Piłsudskiego, które w tej chwili jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

***

Gmina Legionowo włączyła się w Ogólnopolską Kampanię Parkingową zorganizowaną z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji na początku października 2004 r. Celem akcji jest uświadomienie pełnosprawnym kierowcom konieczności respektowania uprawnień osób niepełnosprawnych dotyczących parkowania pojazdów w specjalnie wyznaczonych miejscach. W powiecie legionowskim wydano 208 kart parkingowych, które umożliwiają zgodne z prawem pozostawienie samochodu w miejscach oznakowanych jako przeznaczone dla niepełnosprawnych.

W kampanię parkingową włączyli się legionowscy harcerze, którzy zajęli się kolportowaniem ulotek zachęcających do zgłoszenia inicjatywy zmian w prawie umożliwiających odholowanie na koszt właściciela pojazdów bezprawnie zaparkowanych na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Szczególne wyrazy uznania należą się 2 drużynom IV Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Awangarda" im. Cichociemnych w Legionowie: 6 Specjalnej DH "Burza" i 5 Specjalnej DH "Sokoły".

Wzmocnieniu wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych służą także lokalna promocja plebiscytu "Człowiek bez barier 2004" realizowanego przez magazyn "Integracja" i PFRON pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zaproszenie do włączenia się w promocję konkursu otrzymały Dom Dziennego Pobytu i Klub Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Kampania parkingowa zakłada współpracę z mediami dla realizacji elementów edukacyjnych. Urząd Miasta Legionowo będzie współpracował podczas kampanii z Telewizją Legionowo, Gazetą Miejscową i Tygodnikiem Mazowieckie "To i Owo".

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Legionowo zostanie zorganizowany Legionowski Okrągły Stół Parkingowy. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji grupujących niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz władz samorządowych miasta i powiatu. Zaproszenie do udziału otrzymały: Koło Polskiego Związku Niewidomych, Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD a także Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa i Starostwo Powiatowe w Legionowie. Ze strony samorządu legionowskiego w spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Referatu Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych - koordynatora akcji parkingowej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Straży Miejskiej.

Celem spotkania będzie określenie rejonów miasta, w których potrzebne jest wyznaczenie nowych miejsc parkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 18 października 2004 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3.

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo
www.legionowo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas