Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Mam stopień lekki. Co mi przysługuje?

22.05.2020
Autor: S.

Dzień dobry, jestem osobą niepełnosprawną o stopniu lekkim, orzeczenie wydane na stałe. Chciałbym się dowiedzieć czy odnośnie pracy przysługuje mi np. skrócony czas pracy? Czy mogę wyrobić jakąś kartę, czy wystarczy okazywać orzeczenie (a4), aby korzystać z ulg w środkach komunikacji?

Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Do skróconej normy czasu pracy są uprawnione wyłącznie osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W myśl art. 16 ustawy o rehabilitacji, wskazanych powyżej norm, nie stosuje się:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może złożyć wniosek do miejskiego/powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji o ulach i uprawnieniach przysługujących osobie posiadającej lekki stopień niepełnosprawności znajdzie Pan na naszym portalu.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas