Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

ERKON nagrodzony w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2011"

04.01.2012
Autor: Rafał Sułek
Źródło: www.ngo.pl

W ostatnich dniach grudnia 2011 roku jury konkursowe wyłoniło 10 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2011” w ramach konkursu „Dobre Praktyki EFS 2011”. Wśród laureatów znalazła się Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych i projekt „Praca się opłaca”, który zajął pierwsze miejsce w kategorii „Niepełnosprawni”.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 97 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze wszystkich zgłoszeń, po ocenie formalnej i merytorycznej, jury konkursowe wybrało 10 wyróżnionych projektów w czterech kategoriach: wsparcie osób niepełnosprawnych, zasada równości szans płci, integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

Przy ocenie poszczególnych zgłoszeń brano pod uwagę: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągniętych wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia, jak również stopień realizacji złożonych wskaźników oraz wypełniania przez projektodawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu bądź występowanie nieprawidłowości w czasie realizacji projektu.

Zdaniem jury, nie wszystkie wnioski zgłoszone do konkursu zasługiwały na przyznanie pierwszego miejsca. Dlatego też tylko w dwóch kategoriach (wsparcie osób niepełnosprawnych i integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) wyróżniono projekty, które zajęły I miejsce. Nagrodą dla najwyżej ocenionych będzie studyjny wyjazd dla dwóch reprezentantów każdego z projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wśród najwyżej ocenionych zgłoszeń do konkursu znalazł się projekt Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych „Praca się opłaca”.
– Ogłoszenie wyników konkursu „Dobre praktyki EFS” było dla nas miłym zaskoczeniem, szczególnie, że dowiedzieliśmy o tym dzisiaj, w pierwszym dniu nowego roku. Jest to dla nas cenna nagroda i podziękowanie za trud włożony w realizację projektu. Jest to także uhonorowanie postaw naszych beneficjentów, którym „chciało się chcieć”, i którzy zmienili swoje życie dzięki uczestnictwu w projekcie – mówi Krzysztof Grablewski, koordynator nagrodzonego projektu. – Chciałbym przy okazji podziękować całemu zespołowi realizującemu projekt „Praca się opłaca” za wielkie zaangażowanie w jego realizację. Serdeczne podziękowania kieruję także do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który dofinansował nasz projekt.

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w połowie marca.

Projekt „Praca się opłaca” oferował wszechstronne wsparcie dla 30 osób niepełnosprawnych po 45. roku życia, które chciały pracować a nie miały potrzebnych kwalifikacji. Dzięki niemu zdobyły umiejętności i uprawnienia do wykonywania zawodu. Do udziału w projekcie mogły się zgłaszać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, pozostające bez zatrudnienia, mieszkające na ternie powiatu ziemskiego i grodzkiego elbląskiego.

W ramach projektu odbywały się warsztaty psychologiczne, a tuż po nich doradca zawodowy utworzył każdemu beneficjentowi Indywidualny Plan Działania, który pozwolił na dostosowanie wsparcia szkoleniowego i praktyk zawodowych do indywidualnych potrzeb. Odbyły się również warsztaty zawodowe, na których uczestnicy projektu m.in. trenowali zachowania asertywne, uczyli się, jak radzić sobie ze stresem, jak napisać dobre CV i list motywacyjny, a następnie poprawnie wysłać go do pracodawcy. Kolejnym punktem projektu było szkolenie ECDL Start, które zaznajomiło uczestników projektu z obsługą komputera w czterech modułach: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, usługi w sieciach informatycznych.

Po ukończeniu kursu komputerowego, który poświadczony został odpowiednim certyfikatem, na uczestników całego projektu czekały szkolenia zawodowe. Szkolenia zależały od preferencji danego uczestnika i odbywały się z następujących specjalności: agent ochrony, kucharz, obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC, samodzielny księgowy, obsługa Call Center oraz nowoczesny magazynier + obsługa wózka jezdniowego. Szkolenia zakończyły się egzaminami zewnętrznymi, po zdaniu których uczestnicy otrzymali świadectwa/certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu.

10 beneficjentów, którzy nie posiadali doświadczenia zawodowego w zawodzie, który zdobyli podczas szkolenia, mogło odbyć 3-miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców.

Dodatkowo, w związku z powstałymi oszczędnościami, po analizie potrzeb beneficjentów ERKON zorganizował 3 dodatkowe warsztaty: warsztat radzenia sobie ze stresem w kontakcie z pracodawcami, warsztat skutecznych metod poszukiwania pracy oraz warsztat z autoprezentacji i wizażu. Po zakończeniu projektu spośród całej grupy aż 19 beneficjentów znalazło zatrudnienie.

Artykuł pochodzi z serwisu ngo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas