Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ogłoszenie + płatny staż!!!

15.05.2020
Autor: Natalia

Pewnym krokiem w przyszłość! Numer projektu: RPDS.09.01.01-02-0070/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020; Oś priorytetowa: 9.Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Fundacja Inicjatyw Społecznych „Fundacja Barwy Ziemi” zaprasza do udziału w projekcie: Pewnym krokiem w przyszłość!

Do projektu zapraszamy : 60 osób (36 kobiet / 24 mężczyzn) z obszaru woj. dolnośląskiego (wyłącznie zamieszkujące - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego - na obszarze powiatów: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego), należące kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu), w tym: min.80% Uczestników Projektu stanowić będą os. bierne zawodowo; maks.20% Uczestników Projektu stanowić będą os. bezrobotne; min.5% Uczestników Projektu stanowić będą z niepełnosprawnościami; min.50% Uczestników Projektu stanowić będą os. zamieszkujące na terenie objętym programem rewitalizacji; min.60% Uczestników Projektu stanowić będą kobiety.

Głównym celem jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia u 60 osób z grupy docelowej, w terminie 09.2019-07.2020r. Wsparcie oferowane w projekcie:

  • Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów w oparciu o stworzoną indywidualnie ścieżkę reintegracji / IPD
  • Trening umiejętności i kompetencji społecznych
  • Indywidualne poradnictwo prawne i rodzinne
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenie zawodowe
  • Szkolenia komputerowe
  • Pośrednictwo pracy

UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY: • wykwalifikowana kadrę trenerską • materiały szkoleniowe • zwrot kosztów dojazdu • stypendium szkoleniowe • catering podczas szkoleń Telefon : +48 519 197 664 e-mail: barwyziemi1@interia.pl strona : http://pewnymkrokiemwprzyszlosc.pl/wp3/

Miejsce: Dolnośląskie

Okres publikacji: 2020-05-15 - 2020-06-14

Podpis: Natalia

Telefon: 519 197 664

E-mail: barwyziemi1@interia.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas