Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy w tym roku mogę składać wniosek o sanatorium?

19.08.2020
Autor: K.

13 lutego wyjechałam do sanatorium Iwonicz- Zdrój, mam 1 grupę i orzeczenie, kiedy mogę znowu składać wniosek, poruszam się na wózku?

Szanowna Pani,

Zasadą jest, że skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub przeciwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta. W przypadku dorosłych – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe biorąc pod uwagę zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, ale nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Wskazuję przy tym, że zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust 1a i 1 b (chodzi m.in. o świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności), mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.  W myśl art. 15 (Zakres świadczeń) ww. ustawy, świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu m.in. lecznictwa uzdrowiskowego.

W razie wątpliwości lub gdy potrzebuje Pani szczegółowych informacji zalecam kontakt z właściwym dla Pani oddziałem NFZ.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas