Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od orzeczenia i praca

30.06.2020
Autor: B.

Pierwsze orzeczenie było umiarkowane na 3 lata, po komisji (zaocznej ) zmieniono na stopień lekki. Odwołałam się od tego, czy w trakcie odwołania przysługują mi ulgi w pracy z tytułu niepełnosprawności umiarkowanej czy lekkiej i jaka jest podstawa prawna? W zespole ds. orzekania dostałam sprzecznie informacje, a panie kadrowe nie wiedzą.

Szanowna Pani,

pierwsze Pani orzeczenie wygasło, a nowe się nie uprawomocniło (z powodu odwołania) czyli powinna być Pani traktowana jak osoba pełnosprawna. Jeśli jednak wojewódzka komisja lub sąd pracy i ubezpieczeń społecznych przywróci stopień umiarkowany i tym samym uzna ciągłość trwania niepełnosprawności wówczas powinna Pani uzyskać „rekompensatę” za przywileje tego umiarkowanego stopnia.

Warto zapoznać się ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) z 24 lipca 2014 r. – „…Ponadto zgodnie z art. 20c w/w ustawy uprawnienia pracownicze wskazane w rozdziale 4 tej ustawy, w tym skrócony czas pracy, przysługują osobie niepełnosprawnej od dnia, od którego została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy o rehabilitacji (…). Należy także wspomnieć, że co do zasady w okresie między utratą ważności poprzedniego i wydaniem nowego orzeczenia, dana osoba nie posiada statusu osoby niepełnosprawnej a więc w zakresie norm czasu pracy, w tym okresie, powinna być ona traktowana jak pracownik pełnosprawny. Jeżeli jednak z kolejnego orzeczenia będzie wynikała ciągłość trwania niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, wówczas zdaniem Biura, zgodnie z art. 2a ustawy o rehabilitacji (…), pracodawca powinien potraktować pracę powyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jako pracę w godzinach nadliczbowych”.

Przysługiwałby Pani również zaległy dodatkowy urlop.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas