Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy tata może starać się o rentę wypadkową?

30.06.2020
Autor: M.

Tata obecnie przebywa na emeryturze, nigdy nie był na rencie wypadkowej. Ale uważa, że jego stan zdrowia się pogarsza w związku z wypadkiem i chciałby z tego tytułu otrzymywać rekompensatę.

Szanowna Pani,

z pewnością im więcej upłynęło czasu od zdarzenia, tym większe będą trudności wykazania, że obecne problemy ze zdrowiem Pani taty spowodowane są wypadkiem przy pracy.

Niemniej ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1205.) w art.17 ustęp 2 stwierdza, że świadczenia (m.in. renta) przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Z kolei jeżeli można starać się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS (o ile nie zostało już wypłacone) bowiem takie odszkodowanie nie przedawnia się nigdy. Odszkodowanie od ZUS-u ma tę zaletę, że przysługuje zawsze, gdy dane zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy i pracownik nie został uznany za wyłącznie winnego zdarzenia. To oznacza, że nawet jeżeli w jakimś stopniu pracownik przyczyni się do wypadku, nie będzie oznaczało braku prawa do świadczenia lub jego zmniejszeniu.

Do ubiegania się o rentę, jednorazowe odszkodowanie potrzebny będzie protokół wypadku, dokumentacja medyczna (potwierdzająca związek problemów zdrowotnych z niegdysiejszym wypadkiem) i wniosek do ZUS.

Zarówno jeśli chodzi o ewentualną rentę z tytułu wypadku w pracy, jak i odszkodowanie - niezdolność do pracy, stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz ich związek z wypadkiem przy pracy ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Osobie, która jest uprawniona zarówno do emerytury jak i do renty z ubezpieczenia wypadkowego, ZUS wypłaci – w zależności od wyboru uprawnionego:

  • rentę powiększoną o połowę emerytury lub 
  • emeryturę powiększoną o połowę renty.

Orzeczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdzi, że dolegliwości Pani ojca mogą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z wypadkiem w pracy będzie kluczowe, aby ubiegać się o świadczenie z ZUS. Trudno nie znając szczegółów przesądzić o powodzeniu tych starań.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas